Back to Top

KVP su bili i ostali  ugroženi...

Pomozimo im da se organizuju i izbore za svoja prava...

Rešimo probleme KVP i njihovih porodica....

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ – ПРЕДЛОГ

Objavljeno utorak, 17 septembar 2019 09:01Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 52
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ – ПРЕДЛОГ, који је Влада Р. Србије доставила Народној скупштини

У прилогу објављујем ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ – ПРЕДЛОГ, који је Влада Р. Србије доставила Народној скупштини.

Чланом 4. овог закона омогућава се је још једно повећање плата у јавном сектору у 2019. години, с обзиром на то да су фискална кретања боља од планираних. Наиме, одговорно вођење фискалне политике у претходном периоду, у комбинацији са повољним макроекономским амбијентом, омогућило је умерену релаксацију фискалне политике. Створени фискални простор биће употребљен, између осталог, за повећање плата у јавном сектору.

Поред наведеног, овим чланом продужено је важење забране запошљавања код корисника јавних средстава до краја 2020. године, с обзиром на то да је наведена мера дала изузетне резултате у смањењу обима расхода за плате у буџетима свих нивоа власти, односно у целом јавном сектору.

Такође, брисан је део посебног фискалног правила које се односи на индексацију пензија, с обзиром на то да ће се почев од 2020. године пензије усклађивати на начин прописан законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање.

Члан 4.

У члану 27е став 30. запета и речи: „односно пензије” бришу се.

У ставу 34. речи: „2019. године” замењују се речима: „2020. године”.

Додају се ст. 54−56, који гласе: „Изузетно од ст. 29−31. овог члана, у 2019. години повећаће се плате код корисника буџетских средстава, односно корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање осигурање, и то код:

1. Министарства унутрашњих послова, Безбедносно-информативне агенције и Министарства одбране − за 9%;

2. Уставног суда − за 9%;

3. судова, тужилаштава и завода за извршење кривичних санкција за − 9%;

4. високошколских установа, установа основног и средњег образовања и установа ученичког и студентског стандарда − за 9%;

5. истраживача (осим истраживача у научно-истраживачкој установи који право на повећање плата остварују у високошколској установи) и помоћног особља у научно-истраживачкој делатности − за 10%;

6. установа културе − за 10%;

7. предшколских установа − за 9%;

8. установа социјалне заштите (осим здравствених радника) − за 9%;

9. осталих корисника средстава буџета Републике Србије − за 8%;

10. корисника средстава буџета локалне власти, осим корисника из тач. 6)−8) овог става − за 8%;

11. организација обавезног социјалног осигурања, осим Фонда за социјално осигурање војних осигураника − за 8%;

12. здравствених установа, осим војноздравствених установа, и то:

− доктору медицине, доктору стоматологије/доктору денталне медицине, магистру фармације и магистру фармације − медицинском биохемичару са завршеним интегрисаним академским студијима здравствене струке − за 10%;

− медицинској сестри, здравственом техничару, односно другом лицу са завршеном одговарајућом високом, односно средњом школом здравствене струке − за 15%;

− осталим запосленим (немедицинском особљу) − за 8%.

Здравствени радници запослени у установама социјалне заштите остварују право на повећање плате у процентима из става 54. тачка 12) овог члана.

Повећање плата из става 54. овог члана вршиће се почев од плате за новембар 2019. године.”.

Фискална правила, члан 27е, поједини ставови сада ће гласити:

ст. 28. - Принципи одговорног фискалног управљања налажу свођење расхода за плате и пензије на одржив ниво, тако да ће се тежити томе да учешће плата општег нивоа државе у БДП буде до 7%, односно учешће пензија у БДП до 11%.

ст. 29. - Повећање плата и пензија може се вршити само у години у којој се на основу одговарајућих планских докумената надлежних органа очекује, односно процењује да ће учешће плата општег нивоа државе у БДП да буде до 7%, односно учешће пензија у БДП до 11%, и то највише два пута годишње, али тако да очекивано учешће плата општег нивоа државе, односно пензија у БДП након усклађивања не буде изнад наведених процената.

ст. 30 - Од априла се плате могу повећати максимално до збира стопе раста потрошачких цена у претходних шест месеци и дела стопе реалног раста БДП у претходној години изнад 3%, а од октобра се могу повећати максимално до стопе раста потрошачких цена у претходних шест месеци.

ст. 31 - Уколико су испуњени услови за усклађивање плата, односно пензија из ст. 28. и 29. овог члана, о повећању плата, односно пензија, као и о проценту тог повећања одлучује Влада, на предлог Министарства.

ст. 34 - Корисници јавних средстава не могу заснивати радни однос са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места до 31. децембра 2020. године.

Од 1. новембра повећање плата у распону од 8 до 15 одсто

Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић саопштила је јуче да је Влада усвојила на седници предлог "позитивног ребаланса" буџета који предвиђа повећање плата од 1. новембра од осам до петнаест одсто.

Брнабић је на конференцији за новинаре, која је одржана поводом повећања плата и ребаланса буџета, објаснила да ће далеко највеће повећање плата бити у здравству, и то за медицинске сестре и техничаре од 15 одсто и лекаре од 10 одсто.

Према њеним речима, морамо да се боримо да задржимо наше медицинске раднике, техничаре и докторе, и то континуираним повећањем њихових плата, које ће бити и пре краја године.

Она је истакла да се држава бори против њиховог одласка и тако што улаже милијарду евра у здравствену инфраструктуру, у клиничке центре, болнице и друго.

Такође, како је најавила, повећање плата од 10 одсто предвиђено је у секторима науке и културе, нагласивши да је то највеће повећање зарада после области здравства.

Повећање од девет одсто имаће запослени у просвети, судије и тужиоци, као и запослени у судовима и тужилаштвима, у установама социјалне заштите и припадници служби безбедности и безбедносних снага, прецизирала је премијерка.

Према њеним речима, запослени у државној управи добиће повећање плата од осам одсто, док ће сви пензионери добити од 1. децембра једнократну исплату од 5.000 динара, уз напомену да је у плану повећање пензија од 1. јануара 2020. године од засигурно пет одсто.

Трудићемо се да то буде и нешто више, у складу са могућностима, а да не угрозимо фискалну и финансијску сигурност земље. Сигурно ће бити пет одсто, а да ли ћемо моћи и преко тога ускоро ћемо имати и ту информацију, објаснила је она.

Премијерка је најавила да ће предлог ребаланса буџета бити већ током поподнева или вечери прослеђен Скупштини на одлучивање.

Ово је, како је указала, први позитивни ребаланс у Србији, што значи да га имамо не зато што смо повећали расходе, па сада то покривамо, већ зато што смо повећали приходе, који су већи од очекиваних.

Ребалансом буџета Влада жели да те увећане приходе расподели и врати нешто грађанима кроз повећање плата и подршку пензионерима, у складу са приоритетима, за бољи животни стандард и кроз додатна улагања у инфраструктуру, подвукла је премијерка.

Она је нагласила да смо на крају августа имали суфицит од 46,4 милијарди динара, што је за 60 милијарди боље од очекиваног.

Према њеној оцени, све то што се данас ради не би било могуће без тешких мера фискалне консолидације, које су покренуте 2014. године.

Истовремено, председница Владе је изнела податак да су стране директне инвестиције у Србији достигле у првих седам месеци ове године 2,32 милијарде евра, што је повећање од 43 одсто у односу на исти период 2018. године.

Велико ми је задовољство што смо светски лидер у привлачењу страних директних инвестиција, рекла је она и указала на то да је у 2018. години Србија привукла више страних инвестиција него цео регион Балкана заједно.

Премијерка је подсетила на то да је британски лист "Фајненшел тајмс" по други пут прогласио Србију за светског лидера у привлачењу страних улагања.

Она је, одговарајући на питање новинара одакле повећање директних страних инвестиција од 43 одсто у односу на прошлу годину која се сматра историјском у том погледу, објаснила да је то зато што је Србија све кредибилнија дестинација за инвестиције.

До овога није било лако доћи, а постиже се тиме што доводите инвеститоре који имају добре услове за пословање – предвидиво окружење, добру комуникацију са Владом, услове који су транспарентни и без корупције, навела је Брнабић.

Србија је много учинила и да унапреди услове пословања, прилагоди амбијент посебно за инвеститоре у области ИТ, науке и технологије, а све то заједно даје резултате, закључила је она.

Премијерка је најавила да ће директно из буџета бити додатно издвојено 120 милиона евра за Моравски коридор, захваљујући повећаним буџетским приходима који су надмашили план за 60 милијарди динара.

Део већих буџетских прихода у износу од 16,8 милијарди динара, како је објаснила, биће усмерен у инфраструктурне пројекте – Моравски коридор и ауто-пут "Милош Велики".

Према њеним речима, део средстава у оквиру позитивног ребаланса ће, такође, бити издвојен за грађане задужене у францима.

Она је нагласила да се приликом израде позитивног ребаланса буџета руководила интересима грађана, водећи рачуна о томе да ни на који начин не буде угрожена фискална стабилност.

Јавни дуг наставља да пада и данас износи приближно 52 одсто бруто домаћег производа, навела је премијерка и додала да, захваљујући Народној банци Србије, која равноправно ради са Владом, имамо ниску инфлацију и стабилан динар.

Odgovor Ustavnog suda na postavljeni Upit – Dobrivoje Stanojević

Objavljeno ponedeljak, 16 septembar 2019 13:04Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 31
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Odgovor Ustavnog suda na postavljeni Upit – Dobrivoje Stanojević

Poštovani!

U prilogu objavljujem Odgovor Ustavnog suda na postavljeni Upit od strane kolege Dobrivoja Stanojevića.

Interesantno je da u Ustavnom sudu nisu upoznati da godina ima 4 kvartala, a jedan kvartal obuhvata period od 3 meseca.

U ovom slučaju IV kvartal obuhvata period oktobar - decembar. Septembar je u III kvartalu.

U mejlu kojim mi je dostavio Odgovor Ustavnog suda kolega Dobrivoje je napisao:

ONO, KADA Ustavni sud NE ZNA ZAŠTO UOPŠTE POSTOJI, PA NI Plan rada NIJE DONEO NA VREME!!!

Dana 09. septembra ove godine, dostavio sam Upit Ustavnom sudu Srbije da mi dostavi informaciju od javnog značaja, tj. da mi odgovori, kada će postupiti po uredno dostavljenoj Ustavnoj žalbi, mojoj, i od još 375 građana Republike Srbije, a u vezi primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.

Svih nas 376 građana dostavilo je tu Ustavnu žalbu POČETKOM JANUARA 2015. godine, znači, pre ČETIRI GODINE!!!

Ni dan-danas, Ustavni sud NIJE postupio po toj Už, niti je doneo ODLUKU!!!

Za te 4 protekle godine, najmanje TRI puta godišnje od Ustavnog suda sam tražio informaciju KADA ĆE DONETI Odluku po toj Už, i uvek je odgovor bio, tipa: “PREDMET JE U TOKU”, ...!?!?

Svi ti Odgovori Ustavnog suda mogu se naći u DATOTECI naše FB Grupe, i na ADMIRALU.

Ovaj najnoviji Odgovor US na moj Upit, dostavljen mi je danas, 16. septembra. Dakle, u zakonskom roku.

Kao što vidite iz ovog Odgovora, Ustavni sud Srbije (čije sudije i ostalo osoblje primaju ENORMNO VISOKE PLATE), uopšte NE POŠTUJE Zakon o Ustavnom sudu, NE POŠTUJE Ustav RS, i radi HAOTIČNO, bez blagovremeno donetog Plana rada

za konkretan KVARTAL ove godine!!!

Oni bez pardona priznaju da još NISU DONELI Kvartalni plan rada za vremenski period SEPTEMBAR - DECEMBAR 2019. godine, a to lepo piše u ovom njihovom Odgovoru od 13. SEPTEMBRA, a danas je već 16. septembar!!!

Primera radi, zapitajmo se, da li smo mi za vreme aktivne vojne službe, SMELI da izvršavamo zadatke BEZ IKAKVOG PLANA???!!!

Dakle, Ustavni sud taj luksuz sebi dozvoljava, iako sudije primaju plate od oko DVE IPO HILJADE EVRA, u proseku!!!

Na kraju, moja je poruka, da tu BANDU STRANAČKIH POSLUŠNIKA treba govnjivim motkama isterati iz one kamene zgrade u Beogradu!!!

SRAM IH BILO!!!

Molim administratore da ovo sve objave na svim našim sajtovima.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Odgovor Ustavnog suda od 13.09.19. g. - D. Stanojević.jpg)Odgovor Ustavnog suda od 13.09.19. g. - D. Stanojević.jpg 394 kB

Ratni veterani, osnivanje partije (stranke) i politika

Objavljeno ponedeljak, 16 septembar 2019 12:37Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 19
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Ratni veterani, osnivanje partije (stranke) i politika

Poštovani!

Kolega Željko Vukelić, ratni veteran, objavio je 08.09.2019. godine Odluku da ratni veterani formiraju političku partiju (stranku). Ta informacija, odnosno Odluka da ratni veterani formiraju političku partiju, je u FB grupi VPS, drugim FB grupama i na sajtovima pojedinih vojno-penzionerskih udruženja pokrenula raspravu u kojoj su izneti brojni argumenti “Za” i “Protiv” formiranja političke partije ratnih veterana.

Informaciju o tome sam do sada izbegavao da objavim na ovom sajtu.

Ipak, obzirom da veliki broj vojnih penzionera pored statusa vojnog veterana ima i status ratnog veterana (učestvovao je u ratu), smatram potrebnim da Odluku da ratni veterani formiraju partiju (stranku) i pojedine stavove iznete u raspravi objavim.

Pretpostavljam da bi cilj formiranja bilo koje političke partije ili stranke trebao da bude borba za učešće u vršenju vlasti. Odluka da ratni veterani formiraju političku partiju (stranku) doneta je nekoliko meseci pred izbore koji su najavljeni, verovatno u proleće.

Doneta Odluka da ratni veterani formiraju političku partiju (stranku) bila bi, po mom mišljenju, besmislena ukoliko bi ta partija neposredno nakon formiranja učestvovala u bojkotu najavljenih izbora.

Odluka da ratni veterani formiraju politiku partiju (stranku) i pojedini stavovi izneti u raspravi:

Željko Vukelić - РАТНИ ВЕТЕРАНИ ФОРМИРАЈУ ПОЛИТИЧКУ ПАРТИЈУ: Нови Сад, 07.09.2019. г.

На састанку чланова Одбора Удружења учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије потврђена је одлука Савеза Ратних Ветерана Србије и Управног Одбора да се иницира формирање странке РАТНИХ ВЕТЕРАНА СРБИЈЕ. Учесници ратова деведесетих немају више времена нити права да чекају било кога да им кроји судбину и одлучује уместо њих.
У наредних 30 дана правни тим припремиће сву потребну документацију за формирање политичке партије РАТНИХ ВЕТЕРАНА. Чланови Одбора Удружења добили су потребан материјал који ће делити члановима по свим општинама у Војводини и упознавати их са одлуком о формирању политичке опције ветерана, са
циљем да се на идућим изборима изборимо да наши представници добију довољан број гласова и тако будемо присутни у свим Скупштинама, од локалних па до Републичке.
Представници Удружења из целе Србије који се до сада нису продали и који не раде за интересе тренутних политичких опција, имаће прилику да се укључе и тако заједно окупимо све учеснике ратова и сами изаберемо наше представнике.
Партија РАТНИХ ВЕТЕРАНА радиће у интересу учесника ратова деведесетих и свих грађана Србије, а таквих је скоро 80 посто, јер је сваки пунољетан грађанин а и они који то нису били, на неки начин учествовао 1999.у одбрани Србије од НАТО агресије. Наравно, у овој странци нема места дезертерима и ратним профитерима.
У Новом Саду одржаће се оснивачка Скупштина, време и место биће објављено на време, да се заинтересовани могу уклључити у рад.
Свако ко има вољу и жели дати свој допринос, може да се јави сваки радни дан од 9-15 часова на тел. 021/452-010 и 064/9142228.

Ilija Ovuka - Idete li na izbore ili bojkotujete pod ovakvim uslovima???

Željko Vukelić - svakako se pripremamo jer nemamo vise sta ili koga da cekamo, svakako da su ovakvi uslovi nemoguci ali nas to ne sprecava da se sto bolje organizujemo kada dodje vreme za normalne.

Ilija Ovuka - Željko Vukelić sada je pogodan trenutak da se uđe u Skupštinu obzirom na najavljeni bojkot izbora! U Skupštini je i Božidar Delić sa radikalima. I šta je uradio? Tj. šta je uspeo da uradi za veterane?

Željko Vukelić - Uz svo uvazavanje prema vama, nije mi jasno da radikale dovodite u pozitivan kontekst brige za veterane. Nekoliko puta smo trazili sastanak sa Seseljem vezano za temu veterana da cak ni odgovor nismo dobili. Sto se tice Seselja i njegove odbrane u Hagu, svaka cast, skidam kapu. Ali, sve ostalo da napisem narodskim recnikom se posrao. Takodje i Delicu svaka cast za vreme Nato agresije, za sve ostalo dovoljno je reci, prodao se politici. Vojni penzioneri odnosno vecina vas su svakako ucesnici ratova, i svakako ocekujemo da se dobar deo ukljuci jer se pravedan zakon odnosi na sve nas. Ne delimo se ni na koji nacin a pogotovo na oficire, vojnike ili vojne penzionere. Kao sto i sami znate svagde ima onih koji su se prodali radi vlastitog interesa, a za takve nema mesta u organizaciji.

Objavljeno na sajtu USPVLS - Borci i politika

Uvek su se pred izbore pojavljivale inicijative za formiranja stranke veterana- boraca. Da, kako kažu inicijatori, „uzmu ostvarivanje stečenih prava u svoje ruke“. Do sada su nekoliko puta i sprovedene. Evidentno da ciljevi zbog kojih su formirane nisu ostvarivani a veterani-borci još uvek od svojih prava imaju veliko ništa. Ostvarene su samo želje i planovi pojedinaca koji su od svega napravili biznis varijante. Nije tajna da je svaka vlast od 1991. godine ignorisala potrebe i prava učesnika ratova u koje su pozvani i odvedeni. Svaka vlast je podmetala svoje šeme za organizovanje veteranskih udruženja, pokreta i stranaka sa ciljem da ih razbije, posvadja i potčini. Oficiri i podoficiri su, boreći se za lično i porodično preživljavanje, vojnike koje su vodili u ratovima u miru ostavili same, na cedilu. Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane su neprofesinonalno i nemoralno udruženja veterana prepustili Ministarstvu za rad, zaposljavanje, boračaka i socijalna pitanja. Dok su im trebali u ratnim jedinicama bili su važni a posle su prepustili da se neko drugi bavi njima. Trenutno u dva ministarstva postoje upravni organi za pitanje veterana. Formiranje udruženja veterana-boraca po ratnim jedinicama kao nešto što je logično lažni lideri veterana su izbegli jer bi bili razotkriveni i pomnoženi sa nulom. Tako su na veteranima – borcima pravili političke karijere i kapital čak i neki koji se nisu kao vojnici proslavili na ratistima. Naravno da stranke na vlasti takve korumpiraju a borce manipulišu. Ideja formiranja stranke veterana-boraca se susreće sa mnogo izazova i otvorenih pitanja. Borci do svojih prava ne mogu doći bez podrške većinske vlasti. Kako i koliko aktuelna vlast razume potrebe i prava boraca pokazivala je od 1991. godine do danasnjeg dana iako je imala i ima ustavnu obavezu i stvarnu moć da to donošenjem zakona i podzakonskih propisa reši. Računati na predizborna obećanja i postizbornu saradnju sa onima koji do sada problem nisu rešili je suludo.

U ovakvim uslovima stranka veterana bi sigurno služila za ostvarivanje ličnih i porodičnih želja i potreba liderčića od mesne zajednice, opštine do vlasti na nivou Republike Srbije. Ideja da se u uslovima najavljenog bojkota parlamentarnih izbora od strane opozicije, lako može doći do nekoliko poslanika u Narodnoj skupštini traži odgovor na pitanje kolika bi bila njihova moć da nešto konkretno urade za borce. Treba imati u vidu da se u Narodnoj skupštini Srbije u više mandata general u penziji Božidar Delić, najpoštenije, zalagao za prava boraca i nije ništa postigao jer predloge nije prihvatala skupštinska većina. Takvu praksu neka nova stranka veterana sigurno neće promeniti, jer praksa vladanja Srbijom od 1990. godine dokazuje da političari nemaju morala i da svoje ustavne, zakonske i ljudske obaveze retko izvršavaju. Inicijativu će aktuelna vlast uobičajenim mehanizmima službi svakako staviti pod kontrolu i iskoristiti je za rušenje najavljenog bojkota parlamentarnih izbora od strane opozicije. Mogu li i trebaju li veterani-borci da misle samo na svoja prava dok se država raspada i nestaje u kriminalu. U uslovima okupacije i nepoštovanja Ustava RS kao najvišeg akta države, masovnog iseljavanja građana iz Srbije i elementarnog preživaljavanja većine građana, postavlja se pitanje da li se prava boraca mogu realno ostvariti bez promene nakaradnog društvenog sistema.

Formiranje stranke veterana-boraca svakako treba podržati ali samo kao mogućnost kojom će borci učestvovati u bojkotu najavljenih parlamentarnih izbora ukoliko se do raspisivanja izbora ne donese zakon kojim će borci realno dobiti svoja prava i obezbede uslovi za slobodne i demokratske izbore. Sve ostalo je manipulacija i prevara osiromašenih i poniženih boraca.

Željko Vukelić - Jovane, skoro sve si u pravu na osnovu cinjenica koje stoje o nebrizi za populaciju ratnih veterana. Deo koji se odnosi na formiranje stranke veterana ne stoje. Do sada su nekoliko puta i sprovedene inicijative za formiranje stranke veterana (kako ti napisa) su netacne. Dujovica i Vasiljevica u to ne racunamo jer su poodavno istroseni i ne treba trositi slova na njih. Navedi mi barem jednu politicku opciju koja je registrovana od strane ratnih veterana? Da se ne ponavljam sto je do sada napisano o inicijativi i odluci, jer si sigurno vec procitao, budi siguran da ce ovo biti sprovedeno u delo i formirano sa velikim ucescem veterana iz cele Srbije. Bio si prisutan na nekoliko sastanaka kada sam pozvao da se zajedno organizujemo i spremamo za izbore jos prosle godine. Sta je rezultat toga? Nema nas zajedno odnosno nema predstavnika tih organizacija zajedno. Ima tebe kao takvog sa onima koji su u proteklom periodu vlasti doveli do ovog stanja u kojem smo sada, a ima i onih koji su se priklonili ovima koji su nastavili zapoceto od onih pre. Oni koji nisu ni na jednoj strani osim na strani ucesnika oruzanih sukoba na prostoru bivse Jugoslavije formirace politicku opciju ratnih veterana. Za tvoju a i informacija za sve ostale, inicijator okupljana veterana je Zeljko Vukelic. Sve ostalo sto mislis ili cujes je ne istina ili laz. Sobodno neka bilo ko napise da je moj licni interes formiranje politicke opcije ili da sam instruisan od bilo koje stranke. Neka onda i napisu na osnovu kojih su to cinjenica izneli. U narednom periodu videce se istina, ko se za koga bori, licni ili politicki interes. Vreme niko nije prevario tako da ga necemo ni ti ni ja Jovane. Politicka opcija ratnih veterana bice sigurno registrovana kao i sto je sigurno da se pripremamo i da cemo se dobro pripremiti za naredne izbore u Srbiji, da se napokon u naj manju ruku moze cuti glas ratnih veterana koji se nisu nikome prodali.

Jovan Tamburić - Nisam siguran da ste tekst do kraja razumeli. Naravno vreme će biti najbolji sudija ali da li imamo vremena za promašaje ...

Zoran Ivanović - Баш тако, оде живот. Досадашње искуство је показало да је много злоупотреба положаја у сличним удружењима, па је разумљив и слаб одзив за политичку странку.

Još neki od komentara u pokrenutoj raspravi:

Mile Bjelivuk, 13.09.19. - Sve dok su veterani pocepani na one lojalne režimima, ma koliko članova imale i one koje se iskreno zalažu za prava veterana i svih učesnika ratova 1990-1999. i koje su zbog toga na "crnoj listi" svih režima, neće biti pravednog zakona o borcima, ratnim veteranima i učesnicima ratova, neće biti pravednosti u naplati dugova države, jenakosti u dodeli boračkih, i prvoboračkih ratnih priznanja, socijalne sigurnosti za članove poginulih i ratom osakaćenih, neće biti pravedne socijalne sigurnosti za veterane koji su se bez dvoumljenja odazvali zovu Srbije da je brane i koji su je odbranili. Koliko nam pomažu neki veterani koji su članovi skupštinskih stranaka možemo najbolje videti po Zakonu o zaštiti boraca i veterana koji je već nekoliko godina u nazovi javnoj raspravi, a koordinator te rasprave je upravo poslanik koji je u toku rata u Krajini na volšeban način izboksovao potvrdu da može nesmetano studirati, dok je u toku NATO agresije na Srbiju odmaglio u Nemačku da "zaradi za život". Odbacivati u startu ideju o veteranskom okupljanju i organizovanju pod jedinstvenom zastavom s isključivim ciljem ostvarenja svojih prava, unapred izražavati sumnju u one koji tu ideju pokreću, ravno je destrukciji i politikanskom mešetarenju.

Mile Bjelivuk, 14.09.19. - Borci i politika!?

Pročitah negde, na nekom sajtu, a možda i post nekog "prijatelja" nekakav osvrt o borcima i politici. Shvatih da je članak namijenjen veteranima koji su odlučili da, zarad ostvarenja svojih prava, osnuju stranku. Autor članka, koji nema ime osim da je administrator, mada je prepoznatljiv njegov stil obraćanja javnosti, navodi kako je to pogrešno, unapred osuđeno na propast, ličnu korist i bogaćenje pojedinaca.
Kontam, autor je zaključke izvodio na osnovu ličnog iskustva, prljavih tragova koje je za sobom ostavio, šupljeg političkog kišobrana pod koji se sklanjao, ispod njega virio, režao i kevtao, jer nije mogao da napravi sopstveni politički kišobran pod koji će stati njegova grupica sljedbenika. Nije ovo prvi put da se taj autor javlja povodom ideje o osnivanju stranke veterana, ali sad se izjasnio nešto konkretnije kazavši da treba podržati osnivanje te stranke, ali pod uslovima da se ona pridruži političkim opcijama koje zagovaraju bojkot izbora. E, tu leži zeko, prikane moj. Znači, ako ta stranka, koja će možda biti osnovana, a možda i neće, iskaže stav da je za bojkot izbora, onda ne važe oni zaključci da će se pojedinci bogatiti i stranku zloupotrebiti zarad svojih interesa.
Savet: ne piždri u tuđe dvorište, nauči se da brineš o svom, odrasti prikane moj.

Mile Bjelivuk, 14.09.19. - Ko su borci, a ko neborci i dezerteri?

Odmah na početku da se razumijemo, ne volim rat, ko ga voli neka ga ima u kući, ne volim političare koji prizivaju rat i njegove strahote, ali ako je rat neizbježan, onda cijenim borce, a manje cijenim neborce, dok prezirem dezertere.
Danas u Srbiji postoji desetine udruženja koja svoje postojanje temelje na učešću u ratu, ratnom stažu, ratnim zaslugama, a samo neka od tih udruženja se iskreno bore za ostvarenje svih prava svojih članova, koja su proistekla iz statusa borca i učesnika rata...i upravo ta udruženja nisu dobrodošla kao sagovornici nadležnim ministarstvima, kao što su MO i Ministarstvo za rad, socijalna i boračka pitanja.
Jedno od tih udruženja jeste Udruženje učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije na čelu s njegovim Predsednikom Željkom Vukelićom. Upravo zbog iskrenog i istrajnog zalaganja za prava svog članstva, postao sam član ovog udruženja. Nakon detaljne analize ideje o osnivanju političke stranke veterana, koju je inicirao Ž.Vukelić, istu sam svesrdno podržao i u daljem ću se zalagati za njeno oživotvorenje.
Suština mog zalaganja biće usvajanje pravednog zakona o borcima i invalidima ratova u koje ih je poslala država Srbija, a od 1990.-1999. u ratovima je učestvovalo većina tada punoletnih građana Srbije i RSK. Stoga smatram da će pomenuta stranka biti stranka većine građana Srbije i RSK.
Neborcima i dezerterima, među kojima ima i predstavnika nekadašnje i sadašnje vladajuće vrhuške nema mjesta u toj stranki.

Lazar Kiš, 15.09.19. - Vidim ustalasalo se oko stranke veterana.

Kažu ne treba ...nego svako uz svoju stranku ...pa biće nešto.

E kad nije do sada i neće
Da su hteli...mogli su..
I ovaj put moramo stvar u svoje ruke,
što reče moj drug Bjelivuk Mile.

A što to do sad nismo uradili, što nismo sprečili NATO poslušnike da ne teraju u penziju mlade ljude koji su bili u najjačem radnom kapacitetu, što nismo naterali vlastodršce one i ove da donesu human i za branioce Sebije pravedan Zakon, što ih nismo naterali da nam ne uzimaju deo penzije, a kad su uzeli što nam ne vratiše oduzeto, jer kažu da imaju velik suficit u budžetu,.što nismo sprečili vlast da od oficira i podoficira ne prave keramičare, čuvare, molere, zidare... preko NATO programa Prizma, što nismo naterali vlast da slično borcima iz Drugog svetskog rata uspostave kriterijume kako se dobija i priznaje status borca, koja odlikovanja se ustrojavaju kao priznanje za učešće u odbrani zemlje, da se isplaćuje borački dodatak i pomoć socijalno ugroženim borcima, da se usvoji i boračka penzija i dr za one koji nemaju druga adekvatna primanja. Nekada su borci nosili na reveru boračku značku a danas se moraju skrivati da ih ne uhapse i oteraju na robiju. Pojedinci iz naših redova koji su poslanici kao članovi određenih stranaka moraju sprovoditi stranačku politiku i tako pokušaj zalaganja za veterane ostaje usamljen,.jer ni jedna stranka ne razume suštinu veteranskih muka i nepravde koja im se godinama čini. Uostalom, svako od nas je slobodan da sebi odredi način organizovanja i oblik borbe za svoja prava, a razmena mišljenja je dobrodošla, ukoliko je dobronamerna.

Stanari hotela Bristol, nakon sastanka s Vučićem, prekinuli štrajk glađu

Objavljeno subota, 14 septembar 2019 12:48Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 121
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Stanari hotela Bristol, nakon sastanka s Vučićem, prekinuli štrajk glađu

http://rs.n1info.com/Vesti/a525689/Stanari-hotela-Bristol-nakon-sastanka-s-Vucicem-prekinuli-strajk-gladju.html

Stanari hotela Bristol prekinuli su štrajk glađu nakon razgovora s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Za N1 kažu da im je uključena struja i navode da imaju očekivanja da će nakon ovog razgovora problem njihovog stambenog pitanja biti rešen.

Stanari kažu i da se nakon 10 dana štrajka glađu osećaju isrpljeno i da se nadaju da će vratiti svoje živote u normalu koliko-toliko.

Ministar finansija Siniša Mali, koji je učestvovao na sastanku, rekao je da su Vučić i on imali "veoma dug razgovor sa stanarima hotela "Bristol".

"Ono što je važno je da smo čuli njihov glas, razumeli njihov problem i u najkraćem mogućem roku pronaći ćemo rešenje za situaciju u kojoj se oni nalaze", kazao je Mali.

Jedna od stanarki hotela Radmila Radosavljević rekla je za N1 da su kod Vučića otišli u 9.00 sati jutros i da im je on obećao da će pokušati da reši njihov problem.

"On nam je obećao da će pokušati da to reši, sad na koji način, kako - ne znam. Pošto mi sutra imamo svadbu, ja sam ga lepo zamolila - možete li učiniti nešto da nam se uključi struja, da možemo ispratiti svatove. On je onda nazvao i rekao da može. Onda smo mi prekinuli štrajk glađu", rekla je Radosavljević.

On kaže i da Vučić nije dao nikakav rok do kada bi njihov problem mogao da bude rešen.

"Još 10 porodica je u Bristolu, to je 18 stanara...Na sastanku nije bio mi ministar odbrane, ni zaštitnik građana, bili su samo Vučić i Siniša Mali. Mi smo njemu predočili šta mi tražimo, a on je rekao da će pokušati da se problem reši na najbolji mogući način", kazala je Radosavljević.

Podsetimo, stanari hotela Bristol skoro tri decenije nemaju rešeno stambeno pitanje.

Zato traže da im država da stanove, koje su kako tvrde, otplatili tokom radnog veka u poseban fond vojske.

Međutim, iz Ministarstva odbrane takve navode ne potvrđuju, već kažu da stanari po zakonu jedino imaju pravo na privremeni smeštaj.

Strana 1 od 366