Dopuna tužbe Upravnom sudu – Dušan Mitrović

Dana 04.05.2017. godine Dušan Mitrović je podneo tužbu Upravnom sudu zbog ćutanja uprave tj. Direkcije RF PIO (objavljeno 05.05.17. g.).
Dve nedelje kasnije saznavši za tužbu Direkcija mu dostavlja rešenje koje je pisano pre 60 dana, kojom se njegova žalba uvažava i predmet vraća filijali na ponovni postupak.
Revoltiran postupcima RF PIO napisao je dopunu tužbe Upravnom sudu koju postavljam ovde i kojom objašnjava kako postupa RF PIO po našim zahtevima i žalbama.
Broj predmeta tužbe u Upravnom sudu je saznao tako što je pozvao Odeljenje Upravnog suda u Nišu (018/415-0092) i oni su mu ljubazno rekli broj pod kojim je tužba zavedena. Nakon toga je pozvao upravitelja pisarnice Upravnog suda na telefon 011/363-5248. I oni su mu odmah potvrdili isti broj predmeta. Vrlo profesionalno od jednih i drugih.
Napominjem da ovaj Dušanov slucaj reguliše Zakon o upravnim sporovima, član 29. i da treba po njemu da postupi. Naravno, ukoliko od Upravnog suda dobije poziv da dostavi sudu pisanu izjavu o tome da li je naknadno donetim aktom zadovoljan ili ostaje pri tužbi i u kom obimu, odnosno da li tužbu proširuje i na novi akt.

Udovoljavanje tužbenom zahtevu od strane tuženog
Član 29
Ako tuženi u toku sudskog postupka donese drugi akt kojim se menja ili poništava upravni akt protiv kojeg je upravni spor pokrenut, kao i ako u slučaju iz člana 19. ovog zakona naknadno donese prvostepeni odnosno, drugostepeni upravni akt, taj organ će, pored tužioca, istovremeno izvestiti i sud.
U slučaju iz stava 1. ovog člana sud će pozvati tužioca da u roku od 15 dana od dana prijema poziva dostavi sudu pisanu izjavu o tome da li je naknadno donetim aktom zadovoljan ili ostaje pri tužbi i u kom obimu, odnosno da li tužbu proširuje i na novi akt.
Ako tužilac blagovremeno dostavi sudu pisanu izjavu da je naknadno donetim aktom zadovoljan ili ako ne da izjavu u roku iz stava 2. ovog člana, sud će doneti rešenje o obustavljanju postupka.
Ako tužilac izjavi da novim aktom nije zadovoljan, sud će nastaviti postupak.