UPRAVNI SUD SRBIJE, PRODUŽENA RUKA IZVRŠNE VLASTI SRBIJE – Dragoslav Ivanovic

Upravni sud je ustoličen 01.01.2010. godine. Na velika vrata je postavi reklamu za građane. Kao na primer: '' imate pravo, obratite se nezavisnom sudskom organu – Upravnom sudu. Uprava nije uvek u pravu! Imate pravo da preispitate odluke i rešenja koje je, odlučujući o vašem pravu ili obavezi, doneo organ državne ili lokalne uprave. Imate pravo da dovedete u pitanje upravne akte nadležnih organa, ako nisu doneti u interesu vaše porodice '',..., itd, itd.
.....
Ja, naivan građanin, pravno neobrazovan, slabo informisan, bio sam presrećan. Smatrao sam da je država stvorila instituciju preko koje ću rešiti nagomilane probleme sa državnom upravom.
.....
Ja, svih ovih osam godina, tražim da Upravni sud Srbije svojom presudom obaveže tuženog – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje ( RF PIO ) da mi prevede Rešenje o penzionisanju sa vojnih bodova na lične bodove i da mi na zakoniti način isplaćuje penziju u iznosu koju sam zaradi radnim stažom od 43 godine. Ili da Upravni sud Srbije sam donese Rešenje da se meni isplaćuje penzija na zakoniti način. Upravni sud Srbije ne može da reši ovaj
problem i spreči dalju pljačku, jer mu priroda stvari to ne dozvoljava. Tako on ceni. Sa druge strane, tuženi – RF PIO mi isplaćuje penziju bez Rešenja i to u umanjenom iznosu i to je klasična pljačka.
Upravni sud je po mojim tužbama odlučivao, ni manje ni više, devet puta i sve na nejavnim sednicama pod izgovorom: '' predmet spora je takav da očigledno ne iziskuje neposredno saslušanje strana i posebno utvrđivanje činjeničnog stanja ''. I sudski spor traje osam godina bez rešenja spora.
......
Kompletan tekst i odluke Upravnog suda od 2010. do 2017. g. po tuzbama kolege Dragoslava su u prilogu.