UPRAVNI AKT, GARANTNI AKT, UPRAVNA RADNJA, UPRAVNA STVAR, UPRAVNI UGOVOR – NOVI ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

U prilogu objavljujem navedeni clanak iz Pravnog informatora br. 4/17. Novi ZOUP primenjuje se od 01.06.2017. godine.

Dopuna:

У прилогу објављујем - Уредбу о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција (Избор прописа из "Службеног гласника РС", број 56 од 7. јуна 2017. године).