Tužbe Upravnom sudu protiv rešenja o smanjenju penzije od novembra 2014. g.

Advokat Svetislav Poštić iz Pančeva je za sve svoje klijente podneo Zahtev za vraćanja neosnovno zakinutog dela penzije od novembra 2014. g. ujedno zahtev za donošenje rešenja o stvarnoj visini penzije. Ideja je bila da dobije kakvo takvo rešenje protiv koga bi se mogao žaliti i povesti upravni spor.
Nakon što dobije rešenje filijale kojim smanjuju penziju, u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju načina isplate penzije, podnosi žalbu, a nakon odbijanja žalbe od strane drugostepenog organa, podnosi tužbe Upravnom sudu. Jednu od tih tužbi mi je advokat Poštić dostavio - ustupio.
Mišljenje advokata Poštića je da penzioneri ne treba da vode upravne postupke i sporove sami, već uz stručnu pomoć pravnika ili lica koja bolje poznaju ovu materiju. Postavlja se pitanje zbog čega bi penzioner sam pisao zahteve, žalbe i tužbe koristeći razne pelcere, kad to umesto njega može da radi pravnik ili advokat imajući u vidu da većina advokata za taj rad od penzionera ne zahteva nikakvu naknadu.
Vođenjem upravnih postupka i upravnih sporova putem stručnih lica smanjuje se mogućnost grešaka koje dovode do negativnih odluka Upravnog suda i njegovih odeljenja. Negativne odluke postaju pelcer u Upravnom sudu, po kojima kasnije postupaju stručni saradnici i pripravnici. Zato je u interesu svih nas da takvih, negativnih odluka Upravnog suda bude što manje.
Zbog čega je bitno da tužbe upućene Upravnom sudu budu kvalitetno urađene? Zbog toga što su one samo put do tužbi Strazburu. Sa druge strane, ako te tužbe upućene Upravnom sudu ne sadrže obrazloženje povreda međunarodnog prava, u Strazburu neće imati nikakve šanse.
O tim i sličnim pitanjima trebali smo da porazgovarama neposredno, međutim očigledno smo svi zauzeti, a ovo su pitanja koja treba rešavati što pre, dok su vruća. Zbog toga ću mi ovih dana poslati i primer zahteva Fondu PIO za donošenje rešenja o drugom redovnom usklađivanju vojnih penzija za 2007. godinu u iznosu od 4,21 % kao što to propisuje Zakon o Vojsci Jugoslavije koji je prestao da važi, odnosno za 7,78 %, ako Fond PIO tako više voli, koliko je iznosilo drugo redovno usklađivanje penzija za 2007. godinu, koje su dobili civili.
Naime svi sudovi u Srbiji, i svi upravni organi, u svojim odlukama tvrde da usklađivanje vojnih penzija od 4,21 % po odluci Ministra odbrane, predstavlja zapravo deo vanrednog usklađivanja penzija od 11,06 %. U tom zahtevu koji sada podnosi za sve moje klijente, kaže se: pa dobro, u redu, ako je to redovno usklađivanje od 4,21 % po odluci Ministra odbrane iz marta 2008. g. deo vanrednog usklađivanja od 11,06 %, dajte nam onda naše drugo redovno usklađivanje za 2007. godinu, koje, znači, nismo nikada dobili. Koliko je to usklađivanje, da li 4,21 % kojiko su povećane plate vojnih lica u septembru 2007. g. ili 7,78 % koliko su povećane penzije u oktobru iste godine, nama je sve jedno.
Podnošenje zahteva za to redovno usklađivanje nije zastarelo jer prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ne zastarevaju, zastarelo je samo pravo na naknadu štete starije od tri godine unazad.
To znači da bi smo imali osnova da u upravnom postupku i sporu tražimo usklađivanje penzije za 4,21 %, barem od dana podnošenja zahteva.
Ukoliko ste zainteresovani za stručnu pomoć, advokata Poštića možete kontaktirati na adresu - telefon:
Svetislav Poštić
Pančevo
ul. Mite Topalovića broj 6
tel: 013-335-068, radnim danom od 08,00 do 15,00