Direkcija RF PIO odbila zalbu na Resenje RF PIO – Filijala Beograd 1 od 21.03.17. g. kojim je odbijen zahtev Ratka Radakovica za uvecanje penzije za 20 %

Postovani!
Dana 23.03.17. g. objavio sam Resenje Direkcije RF PIO od 09.03.17. g. u vezi uvecanja penzije za 20 %, kojim je uvazena zalba kolege Ratka Radakovica, ponisteno Resenje RF PIO – Filijala Beograd 1 od 13.12.16. g. (kojim je odbijen zahtev R. Radakovica za ponovno odredjivanje penzije, koje nije ni trazio) i predmet vracen Filijali Beograd 1 na ponovni postupak i odlucivanje. U zalbi koju je podneo i na osnovu koje je ponisteno Resenje RF PIO – Filijala Beograd 1 od 13.12.16. g. kolega Ratko je trazio i uvecanje penzije po osnovu penzijskog staza preko 40 godina.

U ponovnom postupku RF PIO – Filijala Beograd 1 donela je Resenje od 21.03.17. g. kojim je odbijen zahtev R. Radakovica za uvecanje penzije za 20 %. To resenje sam objavio 01.04.2017. g. Resenje RF PIO – Filijala Beograd 1 od 13.12.16. g. (koje je Direkcija ponistila svojim Resenjem od 09.03.17. g.) i Resenje RF PIO – Filijala Beograd 1 od 21.03.17. g. su tekstualno prakticno identicna, samo sto je prvim (ponistenim) odbijen zahtev za ponovno odredjivanje penzije, a drugim odbijen zahtev za uvecanje penzije za 20 %.

Dana 05.04.2017. g. objavio sam Zalbu kolege R. Radakovica na Resenje RF PIO – Filijala Beograd 1 od 21.03.17. g. kojim je odbijen njegov zahtev za uvecanje penzije za 20 %.
Kolega Ratko dobio je danas Resenje Direkcije RF PIO od 25.05.2017. g. kojim je odbila zalbu na Resenje RF PIO – Filijala Beograd 1 od 21.03.17. g. kojim je odbijen zahtev Ratka Radakovica za uvecanje penzije za 20 %.

Pored toga Ratko je dobio danas Resenje Direkcije RF PIO od 24.05.2017. g. kojim je uvazena zalba zbog cutanja uprave i nalozeno RF PIO – Filijala Beograd 1 da donese Resenje po zahtevu kolege Ratka od 07.12.2016. g. o uskladjivanju penzije za 4,21 %.

Navedena resenja Direkcije RF PIO objavljujem u prilogu.