Nezakonitost resenja o pravu na penziju – kraj 2007. i pocetak 2008. g.

Postovani!
U prilogu objavljujem 4 resenja o pravu na penziju doneta krajem 2007. i pocetkom 2008. godine, od kojih je zakonito samo prvo. Ostala tri resenja o pravu na penziju su nezakonita.
Clan 244. i 245. Zakona o VJ su glasili:
Члан 244
Старосна пензија се утврђује у одређеном проценту од пензијског основа.
Пензијски основ чини плата која припада професионалном војнику по члану 71. овог закона, у последњем месецу, пре престанка својства професионалног војника према елементима плате коју професионални војник има у часу престанка професионалне војне службе.
Члан 245
За одређивање висине пензије по овом закону узимају се у обзир само године пензијског стажа навршене до престанка својства професионалног официра, односно професионалног подофицира, ако овим законом није друкчије одређено.
Висина старосне пензије износи: за 20 година пензијског стажа војном осигуранику - мушкарцу 55%, а војном осигуранику - жени 57,5% од пензијског основа и повећава се за по 2,5% од пензијског основа за сваку даљу навршену годину до навршених 30 година пензијског стажа. За сваку навршену годину пензијског стажа преко 30 година пензија се повећава за по 0,5% од пензијског основа.
Највиша старосна пензија износи 85% од пензијског основа.

1. Prvim resenjem je pukovniku penzionisanom pocev od 01.09.2007. godine odredjena penzija u iznosu 38.473,61 dinar, sa vrednoscu boda 9,020 dinara i izrazeno u bodovima 4.265,367 bodova, odnosno 81,5 % od penzijskog osnova (5.233,580 bodova sa vrednoscu boda 9,020 dinara, odnosno 47.206,89 dinara).
2. Drugim resenjem je zastavniku penzionisanom pocev od 01.11.2007. godine odredjena penzija u iznosu 24.260,34 dinara, sa vrednoscu boda 9,020 dinara i izrazeno u bodovima 2.689,616 bodova, odnosno 80,0 % od penzijskog osnova (3.362,020 bodova sa vrednoscu boda 9,020 dinara, odnosno 30.325,42 dinara).
Zastavnik je za oktobar 2007. g. primio platu po vrednosti boda 9,400 dinara tako da je penzijski osnov trebalo da iznosi 31.602,99 dinara. Penzija zastavnika trebalo je da iznosi 80,0 % od penzijskog osnova, a to je 25.282,39 dinara (2.689,616 bodova sa vrednoscu boda 9,400 dinara).
Na nacin kako mu je odredjena penzija, zastavnik prima penziju koja iznosi 76,766 % od penzijskog osnova.
3. Trecim resenjem je zastavniku I klase penzionisanom pocev od 01.01.2008. godine odredjena penzija u iznosu 23.918,44 dinara, sa vrednoscu boda 9,020 dinara i izrazeno u bodovima 2.651,712 bodova, odnosno 80,0 % od penzijskog osnova (3.314,640 bodova sa vrednoscu boda 9,020 dinara, odnosno 29.898,05 dinara).
Zastavnik I klase je za decembar 2007. g. primio platu po vrednosti boda 9,400 dinara tako da je penzijski osnov trebalo da iznosi 31.157,62 dinara. Penzija zastavnika I klase trebalo je da iznosi 80,0 % od penzijskog osnova, a to je 24.926,09 dinara (2.651,712 bodova sa vrednoscu boda 9,400 dinara).
Na nacin kako mu je odredjena penzija, zastavnik I klase prima penziju koja iznosi 76,766 % od penzijskog osnova.
4. Cetvrtim resenjem je potpukovniku penzionisanom pocev od 01.01.2008. godine odredjena penzija u iznosu 36.928,78 dinara, sa vrednoscu boda 9,020 dinara i izrazeno u bodovima 4.094,100 bodova, odnosno 83,0 % od penzijskog osnova (4.932,650 bodova sa vrednoscu boda 9,020 dinara, odnosno 44.492,50 dinara).
Potpukovnik je za decembar 2007. g. primio platu po vrednosti boda 9,400 dinara tako da je penzijski osnov trebalo da iznosi 46.366,91 dinara. Penzija potpukovnika trebalo je da iznosi 83,0 % od penzijskog osnova, a to je 38.484,54 dinara (4.094,100 bodova sa vrednoscu boda 9,400 dinara).
Na nacin kako mu je odredjena penzija, potpukovnik prima penziju koja iznosi 79,645 % od penzijskog osnova.

Broj vojnih penzionera – KVP kojima je profesionalna vojna sluzba (PVS) u Vojsci prestala, sa pravom na starosnu ili invalidsku penziju, u periodu od 01.09.2007. godine do 31.12.2007. godine je relativno mali. Svi navedeni vojni penzioneri - KVP treba sto pre, a najkasnije do kraja ove godine, da podnesu zahteve nadleznim filijalama RF PIO za izmenu pravosnaznih resenja Fonda SOVO u kojima im je na osnovu pogresne primene cl. 244 Zakona o VJ penzijski osnov odredjen po bodu 9,02 dinara, iako im je plata koja im je pripadala u poslednjem mesecu, pre prestanka svojstva profesionalnog vojnika (PV) prema elementima plate koju PV ima u casu prestanka PVS, isplacena po bodu 9,40. U tim zahtevima treba se pozivati na clan 105 stav 1 Zakona o PIO. Navedeni vojni penzioneri - KVP ne treba da se pozivaju na Odluku ministra odbrane o uskladjivanju vojnih penzija za 2007. g. od 20.03.2008. g. jer se ta odluka nije odnosila na njih, vec na one penzionisane do 31.08.2007. godine.
Treba da se pozivaju na Odluku ministra odbrane od 31.08.2007. g. o vrednosti boda za obracun plata PV, koja se primenjuje od 01.09.2007. g. (i iznosi 9,40 dinara).
Koliko mi je poznato samo pojedini vojni penzioneri – KVP su pokretali upravne postupke za izmenu ovakvih nezakonitih resenja o pravu na penziju, a da li je neko kroz upravni postupak, i eventualno kasnije upravni spor, uspeo da dobije resenje o pravu na penziju - odredjivanju visine penzije po bodu 9,40 nije mi poznato.

Da bi se ostvarilo pravo na tzv. puno uskladjivanje vojnih penzija za 11,06 odsto od 01.01.2008. g. na bod 9,40 dinara, potrebno je Upravnom sudu priloziti kao dokaz resenje o pravu na penziju - odredjivanju visine penzije po bodu 9,40 na koje su polagali pravo svi oni vojni penzioneri - KVP kojima je PVS u Vojsci prestala, sa pravom na starosnu ili invalidsku penziju, u periodu od 01.09.2007. godine do 31.12.2007. godine.
Ukoliko se Upravnom sudu u upravnom sporu prilozi kao dokaz makar jedno novo pravosnazno tj. izmenjeno resenje o pravu na penziju - odredjivanju penzije po bodu 9,40 dinara, za vojnog penzionera – KVP kojem je profesionalna vojna sluzba (PVS) u Vojsci prestala, sa pravom na starosnu ili invalidsku penziju, u periodu od 01.09.2007. godine do 31.12.2007. godine, u tom slucaju doci ce do izmene stava VKS i Ustavnog suda jer dolazi do novih cinjenica koje do sada nisu bile poznate sudovima. Medjutim ako tog resenja ne bude od uskladjivanja vojnih penzija za 11,06 odsto na bod 9,40 din. tesko da ce biti nesto, jer ce na snazi ostati postojeci stavovi suda da je postojala posebna vrednost boda za obracun plata i posebna vrednost boda za obracun vojnih penzija iako se radi o jednom vojnom bodu, jer je na dan 01.09.2007. godine, pa sve do 31.12.2007. godine vazio clan 261 Zakona o VJ.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Resenja za penziju kraj 2007. po 9,02.pdf)Resenja za penziju kraj 2007. po 9,02.pdf 5713 kB