Odluke Ustavnog suda od 01.06.2017. g.

Poštovani!
Nakon kraće odsutnosti sa sajta, zbog godišnjeg odmora, srdačno vas pozdravljam, ponovo smo zajedno!
U prilogu objavljujem prve strane pet odluka Ustavnog suda od 01.06.2017. g. po ustavnim žalbama podnetim preko punomoćnika Milisava Kurmazovića, advokata iz Užica. U svim tim odlukama Ustavni sud je utvrdio da je drugostepenim presudama podnosiocima ustavne žalbe povređeno pravo na jednaku zaštitu prava iz člana 36. stav 1. Ustava R. Srbije.
U tim odlukama Ustavni sud se poziva na Odluku Ustavnog suda od 13.04.2017. g. po Už-5190/2015, koju sam objavio kompletnu 02.06.2017. g.
Na sednici Veća održanoj 13.04.2017. g. Ustavni sud je doneo Odluku po Už-5190/2015 koju je 12.08.2015. g. podnela Ivana Đokić iz Požege, preko punomoćnika Milisava Kurmazovića, advokata iz Užica, protiv presude Višeg suda u Užicu Gž. 453/15 od 15.06.2015. g.
Ustavni sud je utvrdio da je navedenom presudom Višeg suda u Užicu podnositeljki ustavne žalbe povređeno pravo na jednaku zaštitu prava iz člana 36. stav 1. Ustava R. Srbije.
Ujedno Ustavni sud je ocenio da ustavna žalba ne sadrži ustavnopravne razloge koji bi ukazivali na to da je osporenom drugostepenom presudom povređeno pravo podnositeljke na pravično suđenje iz člana 32. stav 1. Ustava R. Srbije, odnosno da nisu ispunjene Ustavom utvrđene pretpostavke za vođenje postupka, te je u tom delu odbacio ustavnu žalbu kao nedozvoljenu. Zahteve podnositeljke za naknadu materijalne i nematerijalne štete Ustavni sud je ocenio kao neosnovane i iste odbio.
U pogledu povrede prava na jednaku zaštitu prava iz člana 36. stav 1. Ustava R. Srbije Ustavni sud je zaključio da je Viši sud u Užicu samo delimičnim usvajanjem tužbenog zahteva, podnositeljku ustavne žalbe doveo u bitno drugačiji položaj u odnosu na vojne penzionere čiji je istovrsni tužbeni zahtev usvojen u celini. Ustavni sud je na stanovištu da je činjenica da su sudovi poslednje instance, povodom iste činjenične situacije i istog pravnog pitanja donosili različite odluke, stvorila pravnu nesigurnost, odnosno takva praksa sudova suprotna je principu pravne sigurnosti i predstavlja dovoljan razlog da se utvrdi postojanje povrede prava na jednaku zaštitu prava.
Obrazloženje nalaza Ustavnog suda na strani 5. (drugi pasus) navedene odluke da ustavna žalba ne sadrži ustavnopravne razloge koji bi ukazivali na to da je osporenom drugostepenom presudom povređeno pravo podnositeljke na pravično suđenje je zasnovano na stavu da je postupajući drugostepeni sud dao dovoljne, jasne i ustavnopravno prihvatljive razloge kada je ocenio da tužilja potpada pod opšti režim penzijskog osiguranja od 01.01.2008. g. je u najmanju ruku nepotpuno.

Na osnovu ovih novih odluka Ustavnog suda ostaje i dalje nepoznanica da li je tužiocima u parničnom postupku trebalo umanjiti procenat vanrednog usklađivanja penzije (11,06 %) za procenat izvršenog drugog redovnog usklađivanja penzije (4,21 %), odnosno da li je takvim umanjenjem koje je izvršeno osporenoim presudama povređeno i pravo na pravično suđenje, a ne samo pravo na jednaku zaštitu prava iz člana 36. stav 1. Ustava R. Srbije.
Kolegi vojnom penzioneru, sada advokatu, Milisavu Kurmazovicu zahvaljujem na dokumentu ustupljenom za objavljivanje.

Napominjem da je kolega Milisav u propratnom tekstu uz objavljeni dokument – prve strane odluka Ustavnog suda, koje mi je dostavio, napisao:
“Evo kolega Zlatko (na talasu predhodno ti dostavljenje i objavljene Odluke Ustavnog suda u mom predmetu Ivane Djokic Už.5190/2015 od 13.04.2017.g.) sta radi Ustavni Sud, "serijski" skida sa dnevnog reda moje istovetne ustavne zalbe u istoj cinjenicnoj i pravnoj stvari za 11,06 % kod vrednosti boda 9,40 din ...
I na kraju, veliki rad, trud, a rezultat nistavan.
Posalji kolegi Posticu, moju ustavnu zalbu Ivane Djokic i ove odluke Ustavnog suda i pitaj ga kakvo mu je misljenje, da li sada mogu na osnovu ovih Odluka US, da u parnicnom postupku trazim naknadu stete, protiv Republike Srbije, Min. pravde / Viseg suda u Uzicu ....!?
Ili je to sve "tanka svirka"..... reforma pravosudja, poglavlje 23 i 24, o ljudskim pravima, nivo socijalne pravde, pravo na penziju kao licno imovinsko pravo ....... itd, itd, trice i kucine ....
U svakom slucaju lep pozdrav Zlatko iz ovog naseg Uzica
Milisav, adv.”

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Odluke Ustavnog suda od 01.06.17. g.pdf)Odluke Ustavnog suda od 01.06.17. g.pdf 162 kB
Download this file (Уж-5190-2015.doc)Уж-5190-2015.doc 57 kB