Presuda Upravnog suda br. 5324/2015 i podnesak za oslobadjanje od placanja takse – Darko Spoljar

Darko Spoljar je 27.06.2017. g dobio presudu Upravnog suda br. 5324/2015. Konačno su se setili posle 2 godine da donesu presudu.
Iako je presuda u njegovu korist, upravnik sudske pisarnice je priložio i nalog za plaćanje sudske takse u visini 1370,00 dinara. Kada je pitao telefonom zašto, upravnik sudske pisarnice je rekao da se takse moraju plaćati, bez obzira na dobijen spor, a ako mu nešto nije jasno da se podneskom obrati sudu pa će ga možda osloboditi plaćanja takse.
Pošto ima nekih 5 pozitivnih presuda Upravnog suda po kojima nije plaćao taksu, sastavio je podnesak i obratio se sudu u vezi toga.
Ovo je očito bilo APP (ako prodje, prodje) - Zakon o sudskim taksama je jasan u tom pogledu
Član 5
Za podneske i odluke u upravnim sporovima u stvarima penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, dečjeg dodatka, starateljstva, usvojenja i socijalne pomoći, taksa se plaća samo ako tužba bude pravosnažno odbijena ili odbačena.
Taksena obaveza iz stava 1. ovog člana nastaje danom pravosnažnosti odluke kojom je tužba odbijena ili odbačena.

Presudu Upravnog suda i Darkov podnesak objavljujem u prilogu.