Упутство за унапређење медијације у Републици Србији

Preuzeto sa sajta Vrhovnog kasacionog suda - 05. jул 2017.
Председник Врховног касационог суда и Високог савета судства Драгомир Милојевић и министар правде Републике Србије Нела Кубуровић донели су 28. јуна 2017. године Упутство за унапређење медијације у Републици Србији по Закону о посредовању у решавању спорова („Службени гласник РС“, бр. 55/2014).

Donosioci ovog uputstva nalaze da je neophodno da sudovi pristupe unapređenju primene medijacije kroz preporučene mere:
- Izmena pojedinačnih programa za rešavanje starih predmeta u sudovima za 2017. godinu i Godišnji raspored poslova
- Osnivanje Info-službe za podršku alternativnim načinima rešavanja sporova u okviru suda pri osnovnim, višim i privrednim sudovima
- Info-pult
- Podsticanje aktivne saradnje sa eksternim partnerima suda odnosno pružaocima usluga na osnovu zaključenih protokola o saradnji
- Ročište za pokušaj rešavanja spora upućivanjem stranaka na medijaciju pre pripremnog ročišta ili prvog ročišta za glavnu raspravu
- Promocija
- Obuka sudija i predsednika sudova.