ЗАХТЕВ ради признавање права на усклађивање породичне пензије увећањем утврђене висине износа пензије за 20 % - КВП који је право на пензију остварио 1992. г. а преминуо 2012. г.

Поштовани!
У прилогу објављујем ЗАХТЕВ ради признавање права на усклађивање породичне пензије увећањем утврђене висине износа пензије за 20 % за Марковић Штефу који је поднет преко адвоката Жарка Вујовића 28.03.2017. г.
Супруг именоване Марковић Слободан - КВП је право на пензију остварио 1992. године, а преминуо је 2012. године.
По поднетом захтеву РФ ПИО – Филијала Ниш је донела негативно решење. У образложењу тог решења се наводе оспоравања овог права која су нам добро позната из раније објављених решења. Управни поступак по жалби поднетој од стране адвоката је у току.
Колеги Драгиши и адв. Вујовићу захваљујем на документу уступљеном за објављивање.