Rešenje RF PIO – Filijala Beograd (privremeno) kojim je priznato pravo na porodičnu penziju deci preminulog kolege – PVL, koji je preminuo 29.03.2016. g.

Poštovani!
U prilogu objavljujem Rešenje RF PIO – Filijala Beograd kojim je priznato pravo na porodičnu penziju deci preminulog kolege - PVL koji je preminuo 29.03.2016. g. u kojem je u priloženom LISTINGU navedeno da se ista nakon obračunavanja UVEĆAVA za 20 % i kao takva isplaćuje.
Samim tim nameće se zaključak da ovo UVEĆANJE od 20 % pripada porodičnim penzionerima koji pravo na porodičnu penziju ostvaruju nakon 01.01.2012. g. pod uslovom da je osiguranik - PVL preminuo nakon navedenog datuma ili je KVP ostvario pravo na penziju nakon navedenog datuma.
Ovo resenje je privremeno iz razloga sto je doneto juna 2016. sa priznatim pravom na penziju od 30.03.2016. g. a u tom trenutku podaci o godisnjoj zaradi za 2016. nisu bili poznati. Taj podatak o prosecnoj godisnjoj zaradi je potreban prilikom obracuna penzije u ovom slucaju. Zato je ono privremeno. Sada je taj podatak poznat i oni mogu da traze donosenje konacnog resenja. To se vidi i iz samog obracuna penzije na trecoj strani resenja gde postoji obracun zakljucno sa 2015. g. a nema podataka za 2016. g.
Zakon je jasno propisao da se porodicna penzija u ovom slucaju odredjuje od iznosa penzije koja bi pripadala umrlom osiguraniku u trenutku smrti. Clan 71. stav 1. Zakona o PIO. Nikolov Sasa je bio PVL, on bez problema ostvaruje pravo na uvecanje od 20 % i to bi bila njegova zakonita penzija. Od njegove pripadajuce penzije se odredjuje porodicna penzija u odredjenom procentu, u zavisnosti od broja clanova porodice koji ostvaruju pravo na nju. Nista nema sporno za tih 20 % jer za njega, a samim tim i njegovu decu koja ostvaruju pravo na poroducnu penziju, sigurno vazi ovaj Zakon o PIO. Sporni smo samo mi koji smo pravo na penziju ostvarili pre 2012. g. a samim tim i clanovi porodice koji bi eventualno ostvarili pravo na porodicnu penziju.
Kolega Dragisa koji mi je dostavio ovo resenje, na čemu mu zahvaljujem, je u prilogu istog napisao:
„Ovom prilikom želim da naglasim, da RF PIO obzirom da NE ZNA više KAKO da odvraća sve nas od podnošenja ZAHTEVA, time kasnije i pokretanja upravnih sporova (govorim za filijalu Niš, Kragujevac i Zaječar), počeli su da UCENJUJU i ZAVLAČE sve naše kolege koji su podneli zahteve za vansudsko poravnjanje (za period od 4 do 6 meseca), tako što traže da im se donose razne potvrde ili uverenja od advokata i sudova .... kao najnovija UCENA jeste - TRAŽE od kolega da ODUSTANU od upravnih postupaka za priznavanje prava na uskladjivanje sadašnjih penzija UVEĆANJEM za 20 % u duhu odredbe člana 79. stav 3. Zakona o PIO, a ukoliko to ne učine, zahtev za vansudsko poravnjanje se NE MOŽE rešavati sve dok se pokrenuti postupak za 20 % ne reši.

Ovakvim stavom i postupcima ovlašćena lica u filijalama NASTAVLJAJU sa vršenjem ZAMENE TEZA i mešanjem ŽABA i BABA potpuno SVESNO, jer jako dobro znaju da vansudsko poravnjanje se rešava u okviru PARNIČNOG postupka, a da se uskladjivanje i isplata uvećane penzije za 20 % rešava u okviru UPRAVNOG postupka i NEMA NIKAKVIH DODIRNIH TAČAKA .

Vlast je zaista najveća SLAST i ona može MOBINGOM da učini i traži da se ovlašćena lica u RF tako UCENJIVAČKI ponašaju i postupaju sa svima nama. Posebno želim naglasiti da ovakav pritisak filijale čine samo prema kolegama – KVP, ali ne i prema advokatskim kancalarijama koje su ovlašćene od strane svojih vlastodavaca.

Da TRAGEDIJA bude još veća, na takav ili sličan pritisak ... DA NEMAMO PRAVO na 20 % jer NAS TO NE PRIPADA ..... vrše i PLAĆENE kolege po GO ili OO UVPS i time dovode kolege u nedoumicu i dilemu, da li podneti zahtev i ostati dosladan sebi i boriti se za svoja prava.“