Rešenje Direkcije RF PIO od 06.06.2017. g. - uvećanje penzije za 20 % - Vasić Dejan

Poštovani!
Direkcija RF PIO je uvažila ŽALBU kolege Vasić Dejana na Rešenje RF PIO – Filijala Požarevac u vezi prava na uvećanje penzije za 20 %, svojim rešenjem od 06.06.2017. g. poništila rešenje Filijale Požarevac i vratila predmet prvostepenom organu na ponovni postupak i odlučivanje jer filijala nije postupila po čl. 58. Zakona o opštem upravnom postupku, odnosno povređene su odredbe člana 7; 8; 125. stav 1 i 199. stav 2 Zakona o opštem upravnom postupku.
Filijala je donela UPRAVNO rešenje ceneći zahtev kao da Dejan traži ponovno ODLUČIVANJE o pravu na penziju, a ne kao zahtev da se već određena (stečena) penzija koja mu se isplaćuje, samo UVEĆA za 20 % po čl. 79. stav 3. Zakona o PIO .....
Filijala će kolegu Dejana da pozove da precizira zahtev ili da pošalje IZJAVU kojom će da precizira svoj ZAHTEV - da traži samo UVEĆANJE sadašnje penzije za 20 % ... U datoteci imate primerak te IZJAVE ....
Međutim i nakon tog izjašnjavanja, filijala će verovatno ponovo doneti odbijajuće rešenje navodeći odredbe članova 104. stav 1; 105. stav 1. i 218. Zakona o PIO .... Mi u zahtevima i žalbama takođe navodimo sve te članove, ali se pozivamo na stav 2. navedenih članova Zakona o PIO, a posebno na član 105. stav 2. Zakona o PIO.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (REŠENJE Direkcije RF PIO za 20 posto od 06.06.2017. - VASIC DEJAN.pdf)REŠENJE Direkcije RF PIO za 20 posto od 06.06.2017. - VASIC DEJAN.pdf 920 kB