ИПАК СЕ КРЕЋЕ – Решења Дирекције РФ ПИО из јуна 2017. г. - Рајко Марашевић

Дана 07.07.2017. г. колега Рајко Марашевић је одједном добио 5 (пет) решења Дирекције РФ ПИО, све у једној коверти, од Филијале Краљево.
Да ли је ово знак да ће са променом министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доћи и до промена у раду РФ ПИО видећемо. Ово може бити наговештај да ће почети да раде по закону, а не по директивама и политичким ставовима.
Пошто је колега Рајко отпутовао на одмор и следећих десет дана неће бити кући решења ми је послао ради увида и коментара. Напоменуо је да могу да их објавим, с обавезом да његове личне податке затамним.
Посебно је занимљиво решење од 26.06.2017. г. Оно је на фону претходне расправе на Адмиралу и у ФБ групи Војни пензионери Србије о решењима за пензију за лица која су право на пензију остварила између 01.09.2007. и 01.01.2008. године.
Као што се из решења види Рајко је већ раније покренуо управни поступак за признавање права на пензију по вредности бода од 9.40 динара и он и даље траје. О детаљима тог управног поступка писаће Рајко кад се врати са одмора.
Колеги Рајку се захваљујем на документима уступљеним за објављивање.

Napomena:
U slucaju ovih rešenja gde je Direkcija RF PIO svojim rešenjem poništila prvostepeno rešenje Filijale Kraljevo, dalji upravni postupak odvijace se po odredbama novog ZOUP jer je prvostepeno resenje ponisteno nakon pocetka primene novog ZOUP (koji se primenjuje od 01.06.17. g.)
Član 213. novog ZOUP glasi:
(1) Postupci koji do početka primene ovog zakona nisu okončani, okončaće se prema odredbama zakona koji se primenjivao do početka primene ovog zakona.
(2) Ako posle početka primene ovog zakona rešenje prvostepenog organa bude poništeno ili ukinuto, dalji postupak sprovodi se prema odredbama ovog zakona.
Brojevi clanova Zakona o OUP koji ce se primenjivati nisu isti. Rajko o tome treba da povede racuna prilikom eventualnog davanja Izjave, odnosno preciziranja zahteva na poziv Filijale Kraljevo.