Ургенције Дирекцији РФ ПИО

Данас сам послао Дирекцији РФ ПИО три Ургенције, по три Жалбе које сам поднео 03.05.2017. г. и то:
- Ургенцију по Жалби РФ ПИО – Дирекција Фонда на првостепено Решење РФ ПИО – Филијала Крагујевац, број 181.9-9 9/17 од 19.04.2017. године, које се односи на умањење моје пензије, по Закону о привременом уређивању начина исплате пензија.
- Ургенцију по Жалби РФ ПИО – Дирекција Фонда на Закључак Републичког фонда ПИО – Филијала Крагујевац број 181.6-2 27/2017 од 20.04.2017. године, којим је одбачен мој захтева за измену решења - увећање износа војне пензије за 20 % и доношење новог решења о висини исте, које би било у складу са Законом о ПИО, сходно члану 115. став 2. Закона о општем управном поступку.
- Ургенцију по Жалби РФ ПИО – Дирекција Фонда на првостепено Решење РФ ПИО – Филијала Крагујевац, број 181.6.2 28/17 од 21.04.2017. године, које се односи на ванредно усклађивање моје пензије од 01.01.2008. године.

За неколико дана шаљем Дирекцији РФ ПИО и Жалбу због чутања управе, по Захтеву за утврђивање висине пензије применом војних прописа – Закона о Војсци Југославије, који сам поднео Филијали Крагујевац 17.05.2017. г.