Закон о републичким административним таксама

У бази Регистар и текстови важећих прописа и других аката Републике Србије, која је без накнаде доступна свим корисницима интернета, објављен је незванично пречишћен текст Закона о републичким административним таксама.
Наведени пречишћен текст измењен је у складу са Усклађеним динарским износима из тарифе републичких административних такси који се примењују од 1. јула 2017. године, а који су објављени у „Службеном гласнику РС”, број 61 од 23. јуна 2017. године.

Види незванично пречишћен текст Закона о републичким административним таксама, у прилогу.