Предмет: Усклађивање пензије за 4,21 %, Душан Митровић

Колега Душан Митровић је дана 17.03.2017. године Филијали Ниш поднео Захтев за исплату другог редовног усклађивања пензије за 2007. годину у висини 4,21 % почев од 01.01.2008. године.
На поднети захтев није добио одговор у року од 30 дана па је 04.05.2017. г. доставио филијали ургенцију за доношење решења по горе наведеном захтеву.
Настало je потпуно ћутање управе и постоји фикција да је донет управни акт и претпоставка да је негативне садржине, односно да је захтев одбијен.
Стога је 15.05.2017. г. поднео Дирекцији РФ ПИО жалбу због ћутања управе – првостепеног органа, захтевајући усклађивање садашње пензије на име редовног усклађивања пензије у висини од 4,21 % које је примао од јануара 2008. године, али које му је после скоро 8 година, пензијом од новембра 2015. године када су војне пензије увећане за 6,57 % (уместо за 11,06 %), на посредан начин незаконито без икаквог решења укинуто, а од 08.11.2016. године и правоснажном судском одлуком Основног суда у Нишу 30П-5179/14 од 05.09.2016. године, је то редовно усклађивање пензије по војним прописима од 4,21 % третирано као део ванредног усклађивања од 11,06 %.
Пре неколико дана је колега Душан добио од РФ ПИО - Филијала Ниш решење по поднетом захтеву од 17.03.2017. г. које је у суштини Решење о ванредном усклађивању пензије за 6,57 % (уместо 11,06 %) од 01.01.2008. г.

То решење филијале свакако није акт који је Душан тражио 17.03.2017. године, Захтевом за исплату другог редовног усклађивања пензије за 2007. годину у висини 4,21 % почев од 01.01.2008. године.

Наведено решење објављујем у прилогу.