Жалба Дирекцији на Решење Филијале Ниш о износу ''усклађене'' старосне пензије – Душан Митровић

Колега Душан Митровић је дана 17.03.2017. године Филијали Ниш поднео Захтев за исплату другог редовног усклађивања пензије за 2007. годину у висини 4,21 % почев од 01.01.2008. године.
Пре неколико дана је добио од РФ ПИО - Филијала Ниш решење по поднетом захтеву од 17.03.2017. г. које је у суштини Решење о ванредном усклађивању пензије за 6,57 % (уместо 11,06 %) од 01.01.2008. г.
То решење филијале свакако није акт који је Душан тражио 17.03.2017. године, Захтевом за исплату другог редовног усклађивања пензије за 2007. годину у висини 4,21 % почев од 01.01.2008. године. Наведено решење објавио сам 19.07.2017. г.

Данас је Душан предао Жалбу Дирекцији на Решење Филијале Ниш о износу ''усклађене'' старосне пензије у којем од Дирекције захтева да то решење (пр)огласи НИШТАВНИМ. Жалбу објављујем у прилогу.
Истовремено је предао и Ургенцију Дирекцији због ћутања администрације по захтеву од 17.03. и жалби од 15.05.2017. године, за 4,21% коју сам објавио 24.07.2017. г.