Šablonizovani zahtev koji u Nišu podnose preko advokatskih kancalarija, izmena rešenja o pravu na penziju zbog kršenja odredbe člana 244. Zakona o VJ

POŠTOVANI!
Prateći komentare i na osnovu uvida u dokumenta koja su objavljena, a vezano za doneta NEZAKONITA rešenja kolegama o pravu na penziju od strane Fonda SOVO, uz kršenje odredbe člana 244. Zakona o VJ koji reguliše penzijski osnov, kolega Dragiša je u FB grupi Vojni penzioneri Srbije stavio na uvid šablonizovani zahtev koji u Nišu podnose preko advokatskih kancalarija.

Nisam pravnik i nemam potrebu da polemišem sa advokatima, koji su pretpostavljam uzeli učešće u formulisanju ovog zahteva, ali moram da se osvrnem na neke nedoslednosti, a možda i nepravilnosti u istom.
U ovom zahtevu se javljaju dva pojma - revizija i izmena resenja o pravu na penziju.
Reviziju ne regulise cl. 105. Zakona o PIO. On regulise IZMENU resenja. Reviziju regulisu cl. 100 - 104. Zakona o PIO. U reviziji se resenje o pravu na penziju moze i UKINUTI.
Postavice se ovakvim zahtevom ponovo pitanje sta podnosilac zahteva trazi - reviziju prava na penziju ili izmenu pravosnaznog resenja.
Osim toga u zahtevu koji je podnet npr. 20.07.17. g. NE TREBA pominjati "stari" Zakon o opstem upravnom postupku (ZOUP), vec se mora pozivati iskljucivo na "novi" ZOUP iz 2016. g. koji je na snazi od 01.06.17. g. i u novopokrenutim upravnim postupcima nakon 01.06.17. g. se iskljucivo on primenjuje i iskljucivo se na njega treba pozivati.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Sablonizovani zahtev po čl. 244. Zakona o VJ - 20.07.2017. - DD.doc)Sablonizovani zahtev po čl. 244. Zakona o VJ - 20.07.2017. - DD.doc 69 kB