УДРУЖЕЊЕ СИНДИКАТА ПЕНЗИОНИСАНИХ
ВОЈНИХ ЛИЦА СРБИЈЕ
Ул. Дечанска 14, Београд
Тел. 064 2354113, Е-mail: uspvls.beograd@gmail.com
број 87/17
27.07.2017. године

Саопштење поводом пет година управљања Србијом од стране коалиције на челу са СНС „Пет година иживљавања над пензионерима“

Удружење подржава историјско обележавање годишњиве доласка на власт коалиције на челу са СНС од стране Покрета за преокрет. Као пензионери који су заједно са запосленима у државној управи једини били подвргнути наводним реформама актуелне власти, осећамо се позванима да изнесемо своју оцену тог периода.
Процењујемо да је највећи број од око 1.600.000 пензионера гласао за промену власти на парламентарним изборима 2012. године, после којих је на власт дошла коалиција са СНС на челу. Период пљачкашких приватизација, уништавање и пропадање у свим сегментима друштва после 2000. године и обећања да ће се нова власт одговорније и поштеније радити, су били мамац да пензионери подрже СНС. Иако актуелна власт није остварила ни један од декларисаних циљева нас пензионере су посебно погодиле мере фискалне стабилизације.
Свесни да запосленост и стање привреде није такво да можемо тражити просечне пензије које имају пензионери у Ц. Гори, Хрватској и Словенији, оцењујемо да су владе актуелне коалиције на власти погоршале економско социјални положај пензионера, драматично их осиромашили и урушиле ПИО фонд Србије.
Доношењем Закона о привременом уређивању начина исплате пензија и Закона о изменама и допунама Закона о ПИО, актуелна власт је супротно Уставу РС, смањила пензије и подржавила управљање ПИО фондом.
Таквим поступцима актуелна власт је :
- Подржавила управљање ПИО фондом јер у Управном одбору има своја 4 представника поред по једног представника пензионера, запослених и послодаваца и онемогућила да представници запослених и пензионера, који су власници средстава ПИО фонда, њиме и управљају. Значи, власт је себе поставила на место ТУТОРА над имовином ПИО фонда.
- Неуставно смањила пензије веће од 25.000 динара на неодређено време, иако у Закону стоји одредница: привремено. Пензије су смањене од 10-20 % иако политичари и режимски медији стално говоре о 10 %.
- Изменом Закона о ПИО обустављена су два годишња, редовна, усклађивања пензија у складу са порастом трошкова живота и повећања НД и због чега су, последње 3 године, пензије изгубиле куповну моћ најмање 15 %.
- Изменама Закона ПИО, пензионери који су са 40 година стажа отишли у превремену старосну пензију су кажњени трајио смањењем пензије 4,08 % за сваку годину ранијег одласка у пензију. На такав начин, власт је заправо фаворизовала пензионере са минималним пензијским стажом од 15 година, а додатно оштетила пензионере са пуним пензијским стажом од 40 година.
- Доношењем и спровођењем Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, додатно је урушен ПИО фонд јер је број уплата доприноса на минималну основицу са 450.000 порастао на 750.000. Процењујемо да је код запослених пољуљано поверење у будућност ПИО фонда па од послодаваца траже уплате доприноса ПИО на минималну основицу.
- Сваки дан у медијима откривамо да постоје послодавци којима Влада Србије, порески и органи ПИО фонда толеришу неуплаћивање доприноса на зараде запослених. Истовремено инспекцијски и порески органи толеришу рад на црно преко 600.000 радника. Лицемерно је говорити да држава дотира фонд ПИО ако она у исто време не смањује рад на црно и не обезбеђује уплату доприноса за ПИО.
- Влада Србије у два наврата пред изборе донела спорне одлуке о исплати новчане помоћи пензионерима из ПИО фонда. Таква помоћ је требало и могло да се исплати само из буџета, одређеног за социјална давања.
- Подржављење управљања ПИО фондом је извршено и са намером да се његова имовина распрода.
Заустављен је упис власништа ПИО фонда у Катастру Србије над 18 бања, над којима је до сада фонд одлукама судова добио власништво.
- Војни пензионери (39.656) су додатно оштећени Одлуком Владе Србије од 30. октобра 2015. године, о ванредном усклађивању пензија од 01.01.2008. године, јер им пензије нису увећане за 11,06 % него за 6,57 % и нису им у складу са законима признати судски трошкови, трошкови заступања и законске камате. На такав начин војни пензионери су додатно оштећени у односу на друге пензионере а пензије су им укупно умањене од 15 до 25 %. Како им је пензија једини извор прихода у породици, због свега се налазе на ивици егзистенције.
- ПИО фонд и судови у Србији настављају са незаконским поступањима у решавању и одлучивању о правима војних пензионера. Увећање пензије на основу закона по основу бенефицираног стажа је недоступно само војним пензионерима. ПИО фонд и Управни суд Србије обесмишљавају управне поступке тако што Управни суд и до 6 пута враћа решења ПИО фонда на поновно решавање а да ПИО фонд и даље врши опструкцију остваривања права војних пензионера. Иако је један број војних пензионера вансудским поравнањем са ПИО фондом, одустао од борбе за своја законска права на судовима, процењујемо да у овом тренутку преко 30 000 војних пензионера води судске и управне поступке за остваривање тих права.
- У овом периоду само стотинак од 4.200 војних бескућника је добило стан и ако се проблем буде решавао истим темпом станове ће добити за 40 година. Можда и пре, али то неће бити станови већ парцеле на гробљима.
Због свега наведеног, Удружење је у протеклом периоду надлежним органима упутило десетине иницијатива и предлога за остваривање законских права војних пензионера и организовало безброј јавних трибина и 12 јавних окупљања - протеста.
ЗАХТЕВАМО да се реформом ПИО фонда обезбеди да њиме већински управљају запослени и пензионери, да држава обезбеди дисциплину и законитост у плаћању доприноса запослених од стране послодаваца.
Захтевамо да се Закон о привременом уређивању начина исплате пензија што пре поништи а задржани део пензије са законском каматом врати опљачканим пензионерима.
Од надлежних државних, судских органа и ПИО фонда захтевамо поштовање наших уставних и законских права и права гарантованих међународним конвенцијама које је држава обавезна да спроводи.
Позивамо све пензионере да се обраћањем судовима у Србији боре против дискриминације и неморалног и неуставног отимања дела пензије од стране актуелне власти.

Јован Тамбурић, председник

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Саопштење УСПВЛС од 27.07.17. г.pdf)Саопштење УСПВЛС од 27.07.17. г.pdf 106 kB