Закључак Владе којим се признаје право на ванредно усклађивање војних пензија представља признање дуга (застареле обавезе)

Мислим да ово до сада није нигде објављено. Пронашао сам случајно, на сајту ВКС. Погледајте стр. 6, СПИСАК УСВОЈЕНИХ ЗАКЉУЧАКА И ПРАВНИХ СТАВОВА АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА ВЕРИФИКОВАНИХ НА СЕДНИЦАМА ГО ВКС, у прилогу.

Поводом спорног правног питања Апелационог суда у Нишу: Да ли обавештење директора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање упућено корисницима војних пензија представља писмено признање застареле обавезе у смислу члана 366. став 1. Закона о облигационим односима?
На седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одржаној дана 17.3.2016. године, изјашњавајући се о спорним питањима Апелационих судова у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду, Грађанско одељење ВКС је:
Седница одељења се сагласила са мишљењем Апелационог суда у Нишу да обавештење директора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање упућено корисницима војних пензија не представља признање дуга (треба разграничити Закључак Владе којим се признаје право и који представља признање дуга од позива директора РФ ПИО за закључењем поравнања треба проверити како гласи Закључак Владе).