Brzi odgovori - Zlatko Posavec dopuna predmeta 6023 od 17.03.2017.

Поштовани-а!

1. Дана 25.05.2017. г. доставио сам Канцеларији за брзе одговоре мејл – представку коју сам насловио “Да ли директор РФ ПИО, госпођа Драгана Калиновић, свесно избегава одржавање састанка са војним пензионерима?”

2. Дана 26.05.2017. г. из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Сектор за пензијско и инвалидско осигурање, са мејл адресе pio@minrzs.gov.rs добио сам одговор следеће садржине:
“Поштовани,
Обавештавамо Вас да смо Вашу допуну представке проследили Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, са налогом да размотре изнете наводе, предузму мере из њихове надлежности и о томе обавесте Вас и ово министарство, у што краћем року.
С поштовањем,
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Сектор за пензијско и инвалидско осигурање”

- Дана 02.06.2017. г. доставио сам Канцеларији за брзе одговоре и на мејл адресу pio@minrzs.gov.rs следећи мејл:
“Поштовани,
Обавестили сте ме пре седам дана (26.05.2017. г.) да сте моју допуну представке проследили Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, са налогом да размотре изнете наводе, предузму мере из њихове надлежности и о томе обавесте ово министарство и мене, у што краћем року.
Обавештавам вас да ме РФ ПИО још увек није обавестио да ли је размотрио наводе које сам изнео у допуни представке и које мере из своје надлежности је евентуално предузео. Да ли је РФ ПИО евентуално обавестио ово министарство (Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања) није ми познато.
Ако не грешим, на сајту овог министарства, у секцији Канцеларија за брзе одговоре, је наведено: "Рок за добијање одговора је пет радних дана."
Поред тога наведено је: "Канцеларија за брзе одговоре министарства ће омогућити лакшу, бржу комуникацију и решавање захтева грађана да на једном месту добију потребне информације о понеднетим захтевима, притужбама, жалбама и другим поднесцима. По пријему поднеска подносилац добија информацију о року решавања захтева, а референти канцеларије прате унапред дефинисане процедуре које су разрађене за одређени захтев како би у што краћем року обезбедили коначно решење. Уколико буде потребе за допуну документације, подносилац захтева ће бити обавештен о истом, како би се испоштовао рок завршетка. Грађани ће за неупоредиво краће време успети да добију све информације везане за поднеске."
С поштовањем,
Златко Посавец
војни пензионер из Крагујевца
Рудничка 19/20
моб. тел. 060-3360-784”

Одговор на овај мејл уопште нисам добио.

3. Овим мејлом Вас поново обавештавам да Ваш налог није извршен, иако је од тада прошло више од два месеца. РФ ПИО још увек није размотрио наводе које сам изнео, предузео мере из њихове надлежности и о томе ме обавестио, а верујем да РФ ПИО није обавестио ни Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Сектор за пензијско и инвалидско осигурање, како сте му наложили.

4. Молим Вас да предузмете мере да се Ваш налог коначно изврши и да ме о томе обавестите. У супротном бићу принуђен да се обратим Управном инспекторату - Управној инспекцији.

5. У наставку Вас подсећам на хронологију мог дописивања са РФ ПИО, у вези ове представке и управних поступака које водим пред надлежним органима РФ ПИО:
........

........