Odgovor RF PIO na tužbu kolege Darka Špoljara za 4,21 %

Kolega Darko Špoljar je dobio Odgovor RF PIO na njegovu tužbu za 4,21 %, koju je podneo 28.06.2017. g. Vrednost spora je 181.411,04 dinara. Uz Odgovor na tužbu RF PIO je priložio i dve prvostepene presude Prvog Osnovnog suda u Beogradu, po tužbama koje je za svoje klijente podneo advokat Jovo Borić.

Verujem da takve presude još nemamo u grupi pa bi bilo interesantno proanalizirati ih i čuti mišljenje drugih advokata.
Pretpostavljam da je adv. Jovo Borić podneo žalbe na iste. U odgovoru na tužbu se tuženi poziva na ove presude tvrdeći da su isti stav zauzeli i Viši i Apelacioni sud u Beogradu, ne dajući nikave dokaze o tome.

Darko ima zakazano ročište 16.08.2017. g.