Технолошко упутство о пријему и уручењу судских писама

Извор: сајт Адвокатске коморе Србије, 07.08.2017. г.

Поштовани,
У прилогу можете погледати Анекс 1 Уговора о пословној сарадњи између Високог савета судства и ЈП Пошта Србије, закљученог дана 31.07.2017. године, као и Технолошко упутство о пријему и уручењу судских писама од 31.07.2017. године, број 2017-51480/147, са Прилогом 1, које се примењује почев од 09. августа 2017. године.
Прилози:
- Технолошко упутство ЈП Поште Србије
- Анекс Уговора и пословној сарадњи ВСС и ЈП Поште Србије

Коментар:

Javno preduzeće “Pošta Srbije” Beograd donelo je, umesto spornog, novo Tehnološko uputstvo o prijemu i uručenju sudskih pisama.
Navedenim uputstvom definišu se procedure i postupci prilikom otpremanja, prijema i uručenja sudskih pisama. Uputstvo daje pojam sudskih pisama te pod istim podrazumeva da se sudska pisma prevashodno odnose na parnični, izvršni, krivični i prekršajni sudski postupak.
Navedenim uputstvom regulisana su i sva druga važna pitanja vezana za prijem i uručenje sudskih pisama.