ТРЕЋИ КРУГ ПАКЛА – Рајко Марашевић

Objavljujem dokumenta upravnog postupka kolege Rajka Maraševića koje mi je poslao mejlom, uz poruku koju prenosim u celosti.
Kolegi Rajku se zahvaljujem na dokumentima ustupljenim za objavljivanje.

"Поштовани колега Златко
У прилогу ти шаљем моје документе управног поступка у предмету усклађивања војне пензије за 11,06% од 01.01.2008. године: решење првостепеног органа, моју жалбу на решење, решење другостепеног органа да се жалба уважава и предмет враћа првостепеном органу на поновни поступак и поновно решење првостепеног органа.
Читајући ова решења не може се отети утиску да је очито на делу игра глувих телефона. Првостепени орган у поновљеном решењу чак се није ни потрудио да отклони главну примедбу другостепеног органа на који је начин ускладио и обрачунао пензију за децембар 2007.године.
О осталим и новим недоследностима у поновљеном решењу можда је сувишно говорити, али се мора.
Иначе, напомињем да сам у овој правној ствари управни поступак покренуо 28.12.2012. године.
Ово је треће решење првостепеног органа, после одбијајућег решења првостепеног и другостепеног органа, пресуде Управног суда, новог решења другостепеног органа и даље како се види из приложених докумената.
Очекујем да објавиш приложена документа, а њиховим објављивањем очекујем, кроз коментаре, помоћ колега да што квалитетније спремим жалбу на ново решење првостепеног органа.
С поштовањем,
Рајко Марашевић"