Presuda Upravnog suda od 09.06.2017. g. - uskladjivanje penzije za 4,21 posto

Dana 16.08.17. g. na ročištu za glavnu raspravu u parnici po tužbi kolege Darka Špoljara pred Osnovnim sudom u Subotici – Sudska jedinica Bačka Topola, punomoćnik tuženog (Aleksandra Čatarinac, koja je došla na ročište u Bačku Topolu iz Novog Sada) priložila je, uz Podnesak, negativnu presudu Upravnog suda br. 7 U. 2266/17 od 09.06.2017. g.
Ovo presuda nam stvara dodatne probleme. Verovatno će Upravni sud u upravnim sporovima nastaviti da odbija tužbe za uskladjivanje penzije za 4,21 %. RF PIO će je sigurno koristiti i pozivati se na istu u svim upravnim sporovima i parnicama za 4,21 %. Smatrao sam da je bolje objaviti presudu, upoznati vojne penzionere i KVP sa istom, kako bi se naši advokati i mi što bolje pripremili da je osporavamo. Presudu objavljujem uz saglasnost kolege Darka, kome zahvaljujem na dokumentu ustupljenom za objavljivanje.
Kolega Darko Špoljar je parničnu tužbu za 4,21 % podneo 28.06.2017. g. Pre ročista za glavnu raspravu dobio je Odgovor RF PIO na njegovu tužbu za 4,21 %. Darkovu tužbu i Odgovor RF PIO na tužbu objavio sam 01.08.17. g. Uz Odgovor na tužbu RF PIO je tada priložio i dve prvostepene presude Prvog Osnovnog suda u Beogradu, po tužbama koje je za svoje klijente podneo advokat Jovo Borić.
Kolega Darko je, u vezi sa Odgovorom RF PIO na tužbu, podneo sudu 10.08.17. g. Podnesak kojim osporava navode RF PIO u Odgovoru na tužbu. Za postojanje gore navedene presude Upravnog suda, koju je punomoćnik tuženog na samom ročištu uz Podnesak priložila, naravno nije znao. Posedujem i Darkov Podnesak koji je podneo sudu 10.08.17. i Zapisnik sa glavne rasprave od 16.08.17. g. Ako se Darko saglasi mogu ih objaviti.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Presuda UpS br. 7 U-2266-17.pdf)Presuda UpS br. 7 U-2266-17.pdf 1136 kB