Управни инспекторат одговорио на представку Обавештењем

Дана 08.08.2017. г. поднео сам мејлом Управном инспекторату на мејл адресу upravni.inspektorat@mduls.gov.rs Представку на рад РФ ПИО и Сектора за пензијско и инвалидско осигурање - Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Дана 15.08.2017. г. послато ми је из Управног инспектората Обавештење (Одговор) да је Управни инспекторат наведену представку проследио Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као надлежном органу на даље поступање, сходно одредби члана 62. Закона о општем управном поступку (новог) и члана 211. став 3. Закона о ПИО којом је прописано да надзор над законитошћу рада и аката фонда врши министарство за послове ПИО.
Обавештење (Одговор) Управног инспектората, које ми је достављено у писаној форми, примио сам 21.08.2017. г.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Obavestenje (Odgovor) Upravnog inspektorata od 15.08.17. g.pdf)Obavestenje (Odgovor) Upravnog inspektorata od 15.08.17. g.pdf 260 kB