ПОСТУПАК ПО ЗАХТЕВУ КОЛЕГЕ РАЈКА МАРАШЕВИЋА РФ ПИО ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Поштовани!
Колега Рајко Марашевић доставио ми је документа из поступка по његовом захтеву РФ ПИО за приступ информацијама од јавног значаја која објављујем у прилогу, уз следећи коментар – текст који ми је доставио уз документа:
“У прилогу ти шаљем моје захтеве РФ ПИО за приступ информацијама од јавног значаја, жалбе Поверенику, решење Повереника и одговор РФ ПИО на захтев.
РФ ПИО није у потпуности поступио по налогу Повереника, али је ипак морао да одговори на нека питања из захтева, по решењу - налогу Повереника.
У одговору, и у прилозима, има доста занимљивих података, који могу бити неком од користи, па ти их шаљем да их, ако си сагласан, ставиш на увид јавности.
С поштовањем,
Рајко Марашевић”