DNEVNICA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U ZEMLJI I OSTVARIVANJE PRAVA NA PREKOVREMENI RAD ZA VREME SLUŽBENOG PUTOVANJA

Poštovani!

Često se postavljala dilema da li dnevnica za službeno (ili kada je reč o Vojsci i trupno) putovanje predstavlja naknadu za prekovremeni rad, za vreme službenog (trupnog) putovanja.
Zastupao sam stav, tvrdio sam i tvrdim da dnevnica predstavlja naknadu troškova ishrane i gradskog prevoza u mestu u koje se službeno putuje. Ona ne predstavlja naknadu za prekovremeni rad, za vreme službenog (trupnog) putovanja.
Slučajno sam došao do Mišljenja Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave od 14.03.2017. g. koji ovaj moj stav i tvrdnju potvrđuje u potpunosti.
Navedeno mišljenje objavljujem u prilogu, pre svega radi kolega iz Vojnog sindikata Srbije, nadam se da im može biti od koristi u borbi za prava njihovih članova - profesionalnih vojnika.

Prilog: ОСТВАРИВАЊE ПРАВА НА ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД ЗА ВРЕМЕ СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА - Mишљење Mинистарства државне управе и локалне самоуправе, Број: 011-00-32/2017-19 од 14. марта 2017. године.