Удржење пензионисаних подофицира Србије - Градски Одбор Ниш организује:

ИНФОРМИСАЊЕ

Дана 12.09.2017. године, са почетком у 10.00 часова, у ВЕЛИКОЈ сали Дома Војске Србије у Нишу одржаће се информисање са следећим дневним редом:
Дневни ред:
1. Даљи поступци војних пензионера у вези исплаћеног и припадајућег процента ванредног усклађивања пензија за 11,06 %.
2. Информисање о подношењу Захтева, Жалби и Тужби Управном суду за остваривање права на увећање пензије за 20 % по основу бенефицираног радног стажа и увећање пензије по основу пензијског стажа преко 40 година.
3. Подношење тужби суду по основу малог дуга (01.08.2004 до 30.11.2007), на основу ПРЕПОРУКЕ Заштитника грађана.
4. Разно.
Информисању могу присуствовати сви заинтересовани војни пензионери и породични пензионери, без обзира на чин и положај који су имали у активној служби.
Председник УППС ГО Ниш
Милорад Петковић с.р.

Napomena:
Predsednik UPPS - GO Niš, kolega Milorad Petković, prihvatio je u telefonskom razgovoru koji smo obavili apel udruženjima vojnih penzionera da snagom svoje moći, kao pravna lica, traže od RF PIO imena i adrese i druge dostupne lične podatke lica koja nisu naplatila tzv. MALI DUG i da tim licima (vojnim penzionerima - KVP, porodičnim penzionerima) UPPS pruži svu potrebnu pomoć da naplate zakinuto potraživanje, tzv. mali dug.