Razgovor - sastanak grupe vojnih penzionera sa Jelicom Timotijević, direktorom Sektora za odnose sa javnošću u RF PIO

Poštovani!

Juče je bilo tačno 5 meseci otkako je grupa vojnih penzionera bila na razgovoru kod Dragane Kalinović, direktora RF PIO i njenih neposrednih saradnika (rukovodilaca pojedinih sektora).
Pošto (i pored više mojih urgencija i obraćanja nadležnom ministarstvu i Upravnom inspektoratu) do sada nismo dobili nikakav odgovor u vezi održavanja posebnog sastanka rukovodstva RF PIO sa predstavnicima vojnih penzionera, koji je na razgovoru 30.03.17. g. predložila Dragana Kalinović i mi prihvatili; kolege Dragoslav Ivanović, Ilija Ovuka i Jeličić su za juče zakazali sastanak kod gospođe Jelice Timotijević, direktorke Sektora za odnose sa javnošću, koja ih je primila na razgovor.

Kolega Dragoslav je na početku razgovora bio malo nesmotren, možda nije trebao, ali je otvorio dušu i gospođi Jelici Timotijević rekao da RF PIO ne radi u našem interesu već nas potkrada, te da su time oni lopovi. To je gospođu Jelicu uvredilo, podigla je glas i rekla da tako neće da razgovara sa njima. Dragoslav je dodao, da to nije rekao da bi nju uvredio, već da to čuju oni organi koji snimaju razgovor da bi znali šta stvarno mislimo o RF PIO.
Dalje je razgovor vodio kolega Ilija. Gospođa Jelica je nastavila sa Ilijom da komunicira, a prisustvo kolege Dragoslava je ignorisala. Za sada samo toliko.
O sadržini i toku razgovora obavestiće nas detaljnije kolega Ilija, naknadno.

Sadržina i tok razgovora kako je isti doživeo i opisao kolega Ilija:

Pošto imam teh. probleme i ne mogu objaviti kao dokumenat ukratko iz razgovora sa direktorom Sektora za odnose sa javnošću, Jelicom Timotijević, održanog dana 30.08.2017. g.

Na ovaj razgovor kod Jelice Timotijević, Dragoslav Ivanović (koji je zakazao sastanak) i ja smo se odlučili zbog upornog ćutanja o donetim zaključcima na razgovoru kod dir. RF PIO Dragane Kalinović i njenog kabineta koji je održan 30.3.2017. g. Razgovoru (usput) se priključio i kolega Jeličić.
Drugi razlog je bio da ukažemo na neizvršenu preporuku Zaštitnika građana o rešavanju pitanja duga od 2004.-2007. g. Drago je napomenuo da je to samo jedna od 3 neizvršene preporuke ZG.
Razgovor se vodio u konstrutivnoj atmosferi (osim u jednom momentu, a što nije uticalo da daljnji tok razgovora).
Izneli smo da je prošlo tačno 5 meseci od zadnjeg sastanka kod dir. RF PIO a da nam nisu ništa odgovorili u vezi naših zahteva i zaključaka donetih tom prilikom.
Objasnio sam da je suština mog zahteva na tom sastanku 30. marta bila da se svim voj. penzionerima i naslednicima (KVP), koji nisu naplatili taj dug i nisu podneli tužbe, isti isplati sa valorizacionom kamatom. (Jelica T. je tada bila na tom sastanku, a danas je potvrdila da je dobijala e-mailove od Zlatka Posaveca).
Na ovaj sastanak smo došli da tražimo adrese tih 11.176 VP i KVP koji nisu naplatili tzv *mali dug* kako bi ih dostavili advokatima da ih kontaktiraju radi podnošenja tužbi. (Unapred smo znali da našem zahtevu neće udovoljiti). Rekli smo da nije problem da im zvaničan zahtev dostavimo i preko nekih udruženja, kao pravnih subjekata.
Odgovorila je da oni ni slučajno te podatke ne smeju dati jer su pod posebnom prismotrom, a na osnovu Zakona o zaštiti tajnosti podataka o ličnosti. Složili smo se sa tom konstatacijom.
Pošto je to tako, rekao sam, a vi imate sve podatke o tim ljudima a po Preporuci Zaštitnika građana iz 2012. g., svima uradite rešenja o isplati tog duga (kao što to sada rade za 6.57 % za one koji se nisu poravnali za 2008.-2009. g.). Nakon isplate osnovnog duga za te godine VP i KVP će sami odlučiti da li će da tuže za kamate iz tog perioda.
Jelica T. je dala objašnjenje da nema planiranih budžetskih sredstava za tu namenu na šta sam rekao da ima mogućnost rebalansa budžeta u okviru postojećeg, a kolega Jeličić dodao da ima i budžetska rezerva.
Izneo sam moje mišljenje da oni očigledno, odugovlačenjem, čekaju da prođe rok od 10 godina kako se to, kroz parnične postupke, ne bi moglo naplatiti a da smo upravo zbog toga došli da nam odgovore kako ovaj problem rešiti. Rekao sam, ako hoće i ako ima dobre volje, taj problem mogu jednostavno i lako da reše i da nam kažu, a da na odgovor ne čekamo mesecima. Predao sam joj Preporuku Zaštitnika građana u vezi ovog duga.
Nakon toga, kolega Jeličić je pitao u vezi donošenja rešenja u ličnim bodovima (po Zakonu o PIO). Jelica je tada rekla da mnogima ne bi odgovaralo novo rešenje i da bi imali manju penziju od sadašnje jer bi se uzimao prosek od 1996. g.
Rekao sam da smo mi posle protesta 24.11.2014. predali kabinetu Preds. Vlade kako da izvrše prevođenje naših rešenja sa vojnih na lične bodove po Zakonu o PIO sa stanjem od 1.1.2008. g. kad smo prebačeni u RF PIO. Na pitanje: da li smo dobili odgovor, rekao sam da nismo kao što ni od njih ne dobijamo a da smo mi, penzionisani pre 1.1.2012. g. ostali van pravnog sistema.
Zapisala je naše zahteve, uzela moje kontakt podatke i obećala ubrzo odgovoriti.