Лакше и брже праћење тока предмета у Врховном касационом суду, Управном суду и апелационим судовима

Поштовани!

Грађани и адвокати од пре неколико дана могу на лакши и бржи начин да прате ток предмета у Врховном касационом суду, Управном суду и апелационом судовима, будући да је Министарство правде крајем августа пустило у рад ново визуелно решење које то и омогућава.
Ново визуелно решење за праћење тока предмета је пре свега прилагођено мобилним уређајима и таблетима. Тиме је грађанима и адвокатима значајно олакшано праћење тока предмета, јер се дизајн прилагођава величини екрана, што до сада није био случај.
Праћење тока предмета судова опште и посебне надлежности могуће је на Порталу судова Србије, на интернет адреси http://www.portal.sud.rs/code/navigate.aspx?Id=523