SRBIJA JE DRŽAVA BEZAKONJA

Piše: Dragoslav Ivanović, vojni penzioner

Ne poštuju se ljudska prava

Nivo ostvarivanja ljudskih prava u državi Srbiji najtransparentnije odslikava postojanje institucije Zaštitnika građana, koji ima 105 zaposlenih, koliko mi je poznato, za naše prilike, solidno su plaćeni, ali ne znam kakva je svha njihovog postojanja.
Samo u Srbiji Zaštitnik građana, kao nezavisna institucija, može da bude napadana od strane vladajuće koalicije, od strane izvršne i zakonodavne vlasti. U državi Srbiji je dozvoljeno da Zaštitnika građana vređaju, izmišljaju smicalice, omalovažavaju, javne ličnosti sa visokim funkcijama u vladajućoj hierarhiji, samo da bi neutralisali njegovo postojanje i postupanje da pomogne građanima u ostvarivanju njihovih zakinutih prava.
Do izbora novog Zaštitnika građana bilo je tako. Pišem o tom vremenu. Možda ne bi ništa znao o Zaštitniku građana, da nisam kao građanin očekivao njegovu pomoć u ostvarivanju mojih zakinutih ljudskih prava. Jeste ličnih, ali u sklopu zakinutih ljudskih prava vojnim penzionerima gde i ja pripadam.
Zaštitnik građana je do sada doneo tri Preporuke u vezi zakinutih prava vojnih penzionera. Ni jedna nije sprovedena. Zato i pitam čemu Zaštitnik građana. Narodna Skupština ga je izabrala, ali ne uvažava njegovo postojanje. Verovatno je Evropa zadovoljna što Srbija ima instituciju Zaštitnika građana (oni ga zovu OMBUDSMAN)

Preporuke su u prilogu, ali napisaću reč dve o njima:

1.- Zaštitnik građana je 12. jula 2011. godine, Prilog broj 1. dao Preporuku broj 14046 Minisatrstvu odbrane, da bez odlaganja, izvrši isplatu dela manje isplaćene penzije vojnim penzionerima za period 01.08.2004. – 30.11.2011. godine.
Nisu sproveli Preporuku.
Vojni penzioneri imaju Rešenja o dugu, ali država Srbija ne poštuje ljudska prava i neće da im isplati dug. Za taj dug vojni penzioneri se svih ovih godina do dan danas tuže sa svojm državom Srbijom za svoju imovinu (tj. Zakinuti deo penzije).
POSLEDICA: Verovali ili ne, 11.176 vojnih penzionera ni do dan danas nisu dobili svoje pare. Država Srbija čeka da u decembru 2017. godine, zastari to potraživanje. Taj zakinuti deo imovine (neisplaćeni novac vojnim penzionerima) verovatno će spasiti državu Srbiju da ne bankrotira.

2.- Zaštitnik građana je 11. novembra 2011. godine, Prilog broj 2. dao Preporuku broj 23033 Minisatrstvu odbrane, da izvrši vanredno usklađivanje penzija vojnim penzionerima po Rešenju Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u iznosu od 11,06 % od 01.01.2008. godine.
Nisu sproveli Preporuku.
Verovali ili ne, do danas nije dato vanredno povećanje penzija vojnim penzionerima u iznosu od 11,06 % od 01.01.2008. godine. Svih ovih deset godina vojni penzioneri tuže svoju voljenu državu Srbiju da bi dobili u posed svoju imovinu (zakinuti deo penzije koji ih sleduje).
Vlada je 2015. godine donela Zaključak (najniži pravni akt) na nezakoniti način i mimo preporuke Zaštitnika građana, ona PREPORUČUJE Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje da vojnim penzionerima isplati 6,57 % umesto 11,06 %. Preporuka Vlade je ''Sveto pismo'' ne samo za državne organe već i za pravosuđe.
POSLEDICA: Zbog neizvršavanja Preporuke Zaštitnika građana, zakonitog dokumenta i izvršavanje Zaključka (preporuke) Vlade, nezakonitog dokumenta, svi vojni penzioneri koji su penzionisani da kraja 2007. godine, od 01.01.2008. godine, primaju umanjenu penziju za 4,21 % od iznosa koji su stekli penzionisanjem.

3.- Zaštitnik građana je 29. juna 2015. godine, Prilog broj 3. dao Preporuku broj 20934 Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, da svim penzionerima (naravno i vojnim) donesu pojedinačna rešenja o iznosu umanjenja penzija koje se vrši a osnovu Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzije.
Nisu sproveli Preporuku.
Ne samo da nisu sproveli Preporuku, već su obavestili Zaštitnika građana, da neće da sprovedu preporuku, jer u sprovođenju bezakonja imaju podršku svojih pretpostavljenih, a krovna institucija je Vlada i imaju podršku od strane Ustavnog suda.
Ovakvo postupanje državnih organa pokazuje da mene, građanina Srbije, može da pljačka ko hoće, kako hoće, da mi otima na nezakoniti način deo penzije kao stečene imovine i da za takav postupak ima podršku od Vlade i Ustavnog suda. Mislim da ovakav način kršenja ljudskih prava i pljačke građana nema nigde u Svetu.
POSLEDICA: Ja sada primam penziju umanjenu za 20% zbog bezakonja koje vlada u državi Srbiji.

PS: Neko će odmah pomisliti da to može da reši pravosuđe. Ne. Pravosuđe je u službi izvršne vlasti i Zaključak Vlade sprovodi kao ''Sveto pismo''. Kada je građanin u sporu sa državom (državnim organima) onda pravosuđe ne postoji za građane Srbije. Ono je uvek na strani državnih institucija.

01.09.2017. godine
B e o g r a d

Dragoslav Ivanović
Vojni penzioner

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Prilog broj 1.pdf)Prilog broj 1.pdf 1909 kB
Download this file (Prilog broj 2.pdf)Prilog broj 2.pdf 2232 kB
Download this file (Prilog broj 3.pdf)Prilog broj 3.pdf 257 kB