УДРУЖЕЊЕ СИНДИКАТА ПЕНЗИОНИСАНИХ
ВОЈНИХ ЛИЦА СРБИЈЕ
Ул. Дечанска 14, Београд
Тел. 064 2354113
Е-mail: uspvls.beograd@gmail.com
Број 101/17
11.09.2017. године

Саопштење

На електронској седници председништво је усвојило и јавности доставља следеће саопштење:

Поштује ли се Устав у Војсци Србије?

Пред Војно дисциплинским судом у Нишу против Новице Антића, председника Војног синдиката Србије се води поступак због дисциплинског преступа по чл. 149. тачке 26. и 27. Закона о Војсци Србије. Конкретно због повреда начела непристрасности или политичке неутралности или изражавањa и заступањa политичких уверења у служби и штрајковањa или учествовањa у противправном синдикалном организовању, односно у противправним синдикалним активностима. Поступак се води у складу са начелима и правилима кривичног поступка. Антићу је запрећено и са губитком чина и службе у Војсци Србије, што је заклетим војницима једнако губитку живота у рату.

Иако је Уставни суд Србије својом Одлуком УС ИУз 391/2013 од 29.10.2015. године, констатовао да дисциплински суд није део судске него управне власти и да његове одлуке подлежу судској заштити, они у Војсци Србије и Министарству одбарне и даље постоје.

Постоји неколико питања на која ће заступници пријаве за дисциплински преступ и поступајуће судије морати да одговоре:
1- Како Војнодисциплински суд може водити поступке против заступника Војног синдиката Србије, као правног лица, које не подлеже одговорности пред тим судом јер је суд формиран за расправљање дисциплинских преступа ПВЛ на служби у ВС. Војни синдикат Србије је уписан у регистар синдиката који се води у Министарству рада, а Министар одбране му је својим решењем признао и репрезентативност.
2- Како војно дисциплински суд може водити поступак против лица које повреду није извршило вршећи војну службу.
3- Коју политичку неутралност и уверење је требао да исказује Председник Војног синдиката Србије, а да после безуспешног покушаја решавања проблема у Mистарству одбране, јавности не саопшти чињенице о лошем материјалном положају ПВЛ и ометању законитог рада ВСС.
4- Које штрајкове и противправне активности је организовао и водио Војни синдикат Србије и његов председник Новица Антић, ако су сви јавни протести које је организовао били у складу са законом пријављени и нису били забрањивани.

Очигледно је да су иступања Новице Антића, као председника Војног синдиката Србије наишла на одобравање грађана Србије и да актуелна власт против њега води поступке ради демонстрације силе ради гушења незадовољства припадника Војске Србије и грађана Србије због катастрофалне политике одбране, односа према Војсци Србије и статусу професионалних војних лица. Новици Антићу се прети дуготрајним поступком у којем треба да доказује своју невиност а јавности се пласира наводно незаконито поступање. Поступком се директно нарушава синдикална самосталност у законитом деловању ради побољшања социјално-економског сатуса својих чланова.

Није Новица Антић измислио законски основ формирања синдиката у Војсци Србије и није он довео Војску Србије у катастрофално стање. То што је Војни синдикат Србије имао одговорности, храбрости и морала да јавност Србије упозна о томе, је за свако поштовање. Зар се Новица Антић није заклео Србији да ће је чувати и штитити не жалећи ни свој живот. Мислимо да Новица управо тако и поступа.

Удружење синдиката пензионисаних војних лица, чији су чланови позвани да стручно расправљају о свим питањима одбране, у потпуности подржавају деловање и рад Војног синдиката Србије и њеног председника.

Председништво