Одлука о додели средстава за учешће у финансирању програма рада удружења који се заснивају на пројектима и активностима од значаја за одбрану у 2017. години

Министарство одбране је 15.03.2017. г. објавило “Јавни конкурс за учешће у финансирању програма рада удружења који се заснивају на пројектима и активностима од значаја за одбрану у 2017. години”.
Средства за реализацију финансирања пројеката и активности из овог јавног конкурса обезбеђена су у буџету Републике Србије (конто 481 – Дотације невладиним организацијама) у укупном износу од 4.500.000,00 динара, а по једном пројекту максимални износ који се могао издвојити је 500.000,00 динара.

Одлуку о избору пројекта/програма који ће бити финансирани из опредељених средстава доноси министар одбране, на предлог Комисије, и иста је требала бити објављена на интернет страници www.mod.gov.rs најкасније до 12.05.2017. године.

Одлука о додели средстава за учешће у финансирању програма рада удружења који се заснивају на пројектима и активностима од значаја за одбрану у 2017. години донета је 25.08.2017. године. Исту објављујем у прилогу.

Остале детаље у вези овог јавног конкурса погледајте на интернет страници www.mod.gov.rs и то:

- http://www.mod.gov.rs/cir/10774/javni-konkurs-za-ucesce-u-finansiranju-programa-rada-udruzenja-koji-se-zasnivaju-na-projektima-i-aktivnostima-od-znacaja-za-odbranu-u-2017-godini-10774

- Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката по расписаном јавном конкурсу за доделу средстава за учешће у финансирању удружења чији се програми рада заснивају на пројектима и активностима од значаја за одбрану у 2017. години.

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Odluka_o_dodeli_sredstava_2017.pdf)Odluka_o_dodeli_sredstava_2017.pdf 101 kB