Penzioneri spremni na pokretanje pojedinačnih tužbi

Izvor: Politika
Sve veći broj njih razmišlja da pokrene spor protiv države privremeno umanjenih penzija, čime im je, smatraju, povređeno imovinsko pravo

Penzioneri kojima su primanja veća od 25.000 dinara umanjena od novembra 2014. godine rešili su da posle tri i po godine pomoć potraže na sudu pokretanjem pojedinačnih tužbi. To je, smatraju, jedini način da im se razlika umanjenih penzija jednog dana isplati, jer su penzije njihovo privatno vlasništvo koje im je Zakonom o privremenom umanjenju oduzeto.

S obzirom na to da je Ustavni sud odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti koju su podneli Udruženje sindikata penzionera Srbije i vojni penzioneri, nije im, kažu, ostalo ništa drugo nego da presaviju tabak, jer je povređeno njihovo imovinsko pravo.

Advokat iz Beograda Desimir Mrdović kaže za "Politiku" da je odluka o privremenom umanjenju penzija neustavna, jer Ustav kaže da se već dosegnuti nivo ljudskih prava ne može smanjivati.

"Penzija je neotuđivo pravo svakog pojedinca na osnovu radnog staža i uplaćenih doprinosa. Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija protivan je ne samo Ustavu, nego i Evropskoj socijalnoj povelji, ratifikovanoj kod nas 2009. godine, jer ovaj ratifikacioni akt ima jaču pravnu snagu od zakona", objašnjava Mrdović.

On ističe da mu se oštećene stranke dugo već javljaju da provere kakva su im prava i mogućnosti ukoliko podnesu pojedinačnu tužbu. On očekuje da će ovakvih tužbi biti sve više, pogotovo ako se zna da niko od nadležnih i dalje ne govori do kada će važiti ova privremenost isplate umanjenih penzija.

Mrdović priznaje da se država dosta dobro zaštitila novim zakonom i to tako što je navela da se jedan deo penzija isplaćuje iz budžeta, a drugi od uplate doprinosa, kao i da država zbog ekonomske krize mora da pribegne ovim merama.

"Mnoge moje kolege posavetovale bi penzionere da ne ulaze u ovaj spor, jer će sve jako dugo trajati, ali ja savetujem da treba da probaju i da se naoružaju strpljenjem. Jer, ovaj problem će moći da iznesu pred Međunarodni sud pravde u Strazburu", kaže ovaj advokat.

Autor: Jasna Petrović-Stojanović

Komentar:

Svoj stav i mišljenje sam već izneo. Problem neustavnog umanjenja penzija od novembra 2014. g. je zajednicki problem svih penzionera (civilnih i vojnih) kojima su umanjene penzije. Broj onih koji su pokrenuli upravne postupke i upravne sporove po pitanju umanjenja penzije je vrlo mali, a pominjemo podnosenje tuzbi, pretpostavljam parnicnih.
Da bi se pokrenuo upravni spor, podnosenjem tuzbe Upravnom sudu, mora se zavrsiti prvostepeni i drugostepeni upravni postupak. Koliko je civilnih i vojnih penzionera to zavrsilo?
Ako se pokrene parnicni postupak zbog umanjenja penzija od novembra 2014. g. neko ce morati da plati sudske troskove u tim parnicama koji nisu mali, a ishod ce, bojim se, po sadašnjem stanju stvari biti nepovoljan, odnosno na nasu stetu.
U upravnom postupku i upravnom sporu, koji sledi nakon toga, sudski troskovi su daleko prihvatljiviji, ako ishod tuzbe bude nepovoljan. Pokretanjem upravnog postupka i vođenjem upravnog spora prekida se zastarevanje. Takav upravni postupak i sam vodim, do upravnog spora još nisam stigao, jer je resenje koje je donela filijala po mojoj zalbi ponistila Direkcija Fonda.
Podneo sam i ustavnu zalbu protiv radnje RF PIO, umanjenja penzije bez donosenja upravnog akta - resenja, koja stoji u Ustavnom sudu od januara 2015. g.

Napominjem da ne postoji rok za podnošenje parnične tužbe koji je 01.11.2017. g. Umanjenje penzije jeste izvršeno od 01.11.2014. g. Parnična tužba može da se podnese i kasnije, ali će presudom (ukoliko bude pozitivna) pravo na naknadu štete tužiocu biti priznato tri godine unazad od podnošenja tužbe, ukoliko ne dokaže da je prekinuo tok zastarevanja.

Pozitivnu parnicnu presudu za naknadu stete tesko da ce neko dobiti ukoliko u upravnom postupku, upravnom sporu i postupku po ustavnoj zalbi to pravo barem na posredan nacin ne prizna Ustavni sud.

Zastarevanje se prekida podizanjem tužbe i svakom drugom poveriočevom radnjom preduzetom protiv dužnika - pred sudom ili drugim nadležnim organom, u cilju utvrđivanja, obezbeđenja ili ostvarenja potraživanja.
Posle prekida (priznanjem duga od strane dužnika, odnosno podizanjem tužbe od strane poverioca) - zastarevanje počinje teći iznova, a vreme koje je proteklo pre perekida - ne računa se u zakonom određeni rok za zastarelost.
Smatra se da PREKIDA ZASTAREVANJA NIJE BILO - ako poveročeva tužba ili zahtev bude odbačen ili odbijen, ili ako izdejstvovana ili preduzeta mera izvršenja ili obezbeđenja bude poništena, odnosno ako poverilac odustane od tužbe ili radnje koju je preduzeo.

To je prava i potpuna informacija.

Ne sporim nikome pravo i mogucnost da vodi parnicni postupak zbog umanjenja penzije. Samo ukazujem da ce vojni penzioner - KVP koji pokrene parnicu (samostalno ili preko advokata) morati da plati sudske troskove (taksu na tuzbu, eventualno vestacenje, taksu na presudu, taksu na eventualnu zalbu, taksu na drugostepenu presudu).
Navedite mi koja advokatska kancelarija hoce ugovorom da se obaveze da ce te sudske troskove ona snositi (na svoj teret) i ja cu toj advokatskoj kancelariji odmah dati punomocje da me zastupa u parnici.