Информације о поступању по Представкама на рад РФ ПИО, тражи

Данас сам се обратио захтевом Управном инспекторату, Министарства државне управе и локалне самоуправе, односно Сектору за пензијско и инвалидско осигурање, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, од којих тражим Информације о поступању по мојим Представкама на рад РФ ПИО од 25.05.2017. и 08.08.2017. године.

У обраћању Управном инспекторату сам, поред осталог, навео:
РФ ПИО није поступио по налогу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и никада ме РФ ПИО и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Сектор за пензијско и инвалидско осигурање нису обавестили о предузетим мерама из своје надлежности, због чега сам и био принуђен да се представком од 08.08.2017. г. обратим Управном инспекторату.
Обзиром да од Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као надлежног органа за даље поступање, нисам до сада добио никакву информацију о предузетим мерама из надлежности тог министарства, односно предузетим мерама од стране РФ ПИО, како је то Фонду наложило наведено министарство по мојој представци поднетој том министарству, молим Вас да ми информације о поступању по моје две раније наведене представке доставите, уколико са истима располажете или ургирате да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања поступи по мојим раније наведеним представкама и достави ми информације о предузетим мерама од стране РФ ПИО и тог министарства.

У обраћању Сектору за пензијско и инвалидско осигурање сам, поред осталог, навео:
Обзиром да од Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као надлежног органа за даље поступање, нисам до сада добио никакву информацију о предузетим мерама из надлежности тог министарства, односно предузетим мерама од стране РФ ПИО, како је то Фонду наложило наведено министарство по мојој представци поднетој том министарству 25.05.2017. године, молим Вас да ми информације о поступању по моје обе раније наведене представке доставите, уколико са истима располажете или ургирате да РФ ПИО поступи по мојим раније наведеним представкама и доставите ми информације о предузетим мерама од стране РФ ПИО и Вас као министарства.