Информације о поступању по Представкама на рад РФ ПИО

Дана 14.09.2017. г сам се обратио захтевом Управном инспекторату, Министарства државне управе и локалне самоуправе, односно Сектору за пензијско и инвалидско осигурање, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, од којих тражим Информације о поступању по мојим Представкама на рад РФ ПИО од 25.05.2017. и 08.08.2017. године.

Данас, 19.09.2017. године, сам од Сектора за пензијско и инвалидско осигурање, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ( са мејл адресе pio@minrzs.gov.rs ) добио мејлом ( на мејл адресу zlajaposavec@gmail.com ) следећи одговор:

Поштовани господине,

Поводом Вашег дописа који сте упутили овом министарству – Канцеларији за брзе одговоре, а којим тражите информацију у вези са поступањем по Вашим представкама, обавештавамо Вас да смо Вашу представку који сте упутили Министарству државне управе и локалне самоуправе, а која је прослеђена овом министарству, и у којој износите примедбе које се односе на поступак за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања, као и на поступање и рад Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, доставили на надлежност Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, са захтевом да размотре изнете наводе, предузму мере из њихове надлежности и да о томе у што краћем року обавесте Вас и ово министарство.

Сектор за пензијско и инвалидско осигурање