Da li je predmet Ustavnog suda br. Už-2/2015 dobio novi broj i koji?

Poštovani,

Ustavnom sudu je početkom 2015. godine 376 penzionera uputilo ustavnu žalbu u vezi umanjenja penzija od novembra 2014. godine. Napominjem da su sve podnete ustavne žalbe po tom osnovu, bez obzira na datum prijema u US, grupisane/objedinjene u jedan predmet.
Ustavne žalbe su grupisane/objedinjene u predmet pod brojem Už-2/2015.
Koleginica Nada je juče u US saznala da je taj zavodni broj preinačen, predmet zaveden ponovno u 2017. godini. Navodno je ovaj predmet dobio novi upisni/zavodni broj Už-7603/2017. Da li nam ovo nešto govori? Pitanje je, zašto je ovo rađeno?

Pošto sam jedan od 376 podnosilaca ustavne zalbe u vezi umanjenja penzija od novembra 2014. godine – ustavne žalbe protiv radnje RF PIO (umanjenja penzije bez donosenja odgovarajuceg akta/resenja), koja je primljena u Ustavnom sudu 05.01.15. g. i nalazi se u ovom predmetu, proverio sam na sajtu Ustavnog suda status predmeta.

Заводни број предмета: Уж-2/2015
Датум пријема поднеска: 05.01.2015.
ЈМБГ: 1110958151008
Укупно пронађено по задатом критеријуму 1 предмет.
Статус предмета: У раду.

To je jedini podatak koji postoji za ovaj predmet broj Už-2/2015, maticni broj je moj, moja ustavna zalba protiv radnje RF PIO (umanjenja penzije bez donosenja odgovarajuceg akta/resenja) je primljena u US 05.01.15. g. i nalazi se u ovom predmetu.