Pritužba na rad suda – Miroslav Matić

Kolega Miroslav Matić je imao zakazan razgovor u Upravnom sudu, dana 19.09.2017. godine, po pitanju donosenja odluke po njegovoj tuzbi od 30.11.2016. g. po clanu 70. stav 1.-4. ZUS.
Sudija, koja je obavila razgovor sa njim, 19.09.2017.godine, tvrdo je obećala da će biti doneta odluka po tužbi za 15 dana. Rekla je da ukoliko ne bude odluka doneta da dođe da je izgrdi, ako ne održi reč. Pravdanje koje je iznela (nema opravdanja) je, da je sudija bolešljiva i da je to razlog što odluka nije do sada doneta (nije). Započela je razgovor sa Miroslavom, da ona ne može ništa da uradi, biće odluka, ali da sačeka malo. Miroslav je insistirao da pogleda spise predmeta i uoči koliko puta (šest) mu je pismeno odgovoreno i dva puta pisana požurnica od predsednika suda za uzimanje predmeta u rad. Rekao je da sledeći put dolazi sa televizijom i novinarima. To će i uraditi.

U vezi donosenja odluke po njegovoj tuzbi od 30.11.2016. g. po clanu 70. stav 1.-4. ZUS, Miroslav je podneo Pritužbu na rad suda, na osnovu Zakona o uređenju sudova, i to: Ministarstvu pravde, Visokom savetu sudstva, Vrhovnom kasacionom sudu, Upravnom sudu.

Pritužbu objavljujem u prilogu.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (VRNJACKA BANJA 2017, PROGRAM - NACRT.pdf)VRNJACKA BANJA 2017, PROGRAM - NACRT.pdf 311 kB
Download this file (ПРИТУЖБА НА РАД СУДА.doc)ПРИТУЖБА НА РАД СУДА.doc 55 kB