Решење РФ ПИО – Филијала Крагујевац од 08.09.2017. године – умањење пензије – друго

Решењем РФ ПИО – Дирекција Фонда од 24.07.17. г. по мојој Жалби на првостепено Решење РФ ПИО – Филијала Крагујевац, број 181.9-9 9/17 од 19.04.2017. године, које се односи на умањење моје пензије, по Закону о привременом уређивању начина исплате пензија, жалба је уважена, поништено решење РФ ПИО – Филијала Крагујевац и предмет враћен првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање.

У постуку извршења горе наведеног решења Дирекције Фонда, РФ ПИО – Филијала Крагујевац донела је Решење број 181.6-2 0052/17 од 08.09.2017. године, које се односи на умањење моје пензије од новембра 2014. године, по Закону о привременом уређивању начина исплате пензија.

Наведено решење РФ ПИО - Филијала Крагујевац ми је достављено 20.09.2017. године. Објављујем га у прилогу. Против истог ћу благовремено поднети жалбу Дирекцији Фонда.