Pravosnažnost sudske odluke

Autor: Gordana Ajnšpiler-Popović

Sporni pravni odnos među strankama, kroz sudski postupak reguliše se presudom donetom od strane nadležnih organa – sudova.
Da bi sudska presuda, odnosno odluka, imala sve navedene kvalitete, ona mora da poseduje:
- sigurnost,
- izvesnost u njenu nepromenljivost i
- autoritet.

To sudskoj odluci daje institut pravnosnažnosti. Nastupanjem pravnosnažnosti, po sili zakona, kad su ispunjene određene zakonske pretpostavke, odluka dobija pravnu snagu koja joj omogućava da obezbedi sve ciljeve koji se, radi konačnog ostvarenja pravne sigurnosti, moraju obezbediti sudskom odlukom.

Pozivam vas da pročitate ovaj izuzetno značajan tekst – rad, koji sam već objavljivao 23.01.2016. g. Pominje ga i izvodno citira kolega Miroslav Matić, u svojim podnescima u upravnom sporu.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Правоснажност судске одлуке.doc)Правоснажност судске одлуке.doc 242 kB