Изјава за медије председника УППС ГО Ниш и Важно обавештење КВП који нису наплатили дуг од августа 2004. год. до 31. децембра 2007. год.

Извор – сајт УППС

Поштовани!
У прилогу објављујем Изјаву за медије председника УППС ГО Ниш, објављену у нишким Народним новинама, пре информисања у организацији овог удружења, дана 12.09.2017. године.

Важно обавештење КВП

Сви војни пензионери и породични пензионери ове категорије људи који нису наплатили дуг од августа 2004. год. до 31. децембра 2007. год. треба да се јаве у канцеларију Удружења пензионисаних подофицира - Градски Одбор Ниш како би поднели тужбе по овом основу.
У ту сврху ангажовали су адвоката Србобрана Стефановића из Ниша.
Напомињем да потпуно (апсолутно) застаревање тог тзв. МАЛОГ ДУГА наступа до краја године.
Телефон УППС ГО НИШ је 018/555-827