Presude Prvog osnovnog suda u Beogradu i Viseg sudu u Pozarevcu

Postovani,
Objavljujem u prilogu presude Prvog osnovnog suda u Beogradu i Viseg sudu u Pozarevcu koje mi je dostavio kolega Dobrivoje Stanojevic i napisao:
"Dosao sam u posed dve Presude u vezi duga za 11,06 %. Mislim, da je ovo JEDINSTVEN slucaj, da su postupajuce sudije u Prvom osnovnom sudu u Beogradu i Visem sudu u Pozarevcu, na castan, pravican nacin postupili, da ovaj nas kolega u POTPUNOSTI ostvari svoje zakinuto pravo na vanredno uskladjivanje penzije za 11,06%! (barem u procentu od 6,57 % - u zagradi je moja napomena.)
Obzirom da se RF za PIO zalio na prvostepenu Presudu Visem sudu u Beogradu, gde je ozalbeni predmet lezao neresen vise od godinu dana, po nalogu Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu je DETASOVAN u Visi sud u Pozarevcu, zbog PREOPTERECENOSTI zalbenim predmetima Viseg suda u Beogradu.
Iz pravosnazne Presude koju je doneo Visi sud u Pozarevcu, moze se videti SVETAO primer savesnih i pravicnih sudija koji postuju Ustav, zakone, i propise, i upravo sude po principu: “Luris praecepta sunt haec: HONESTE VIVERE, ALTERUM NON LAEDERE, SUUM CUIQUE TRIBUERE” , ili, prevedeno sa Latinskog: “Propisi prava su: POSTENO ZIVETI, DRUGOG NE VREDJATI, SVAKOM SVOJE DATI”.
Pazljivo citajuci Presudu Viseg suda u Pozarevcu, moglo bi se zakljuciti, da ima osnova da povratimo i otetih 4,21 % od ukupnog vanrednog uskladjivanja od 11,06 %!?
Treba analizirati i detalj u Presudi, gde se Visi sud u Pozarevcu poziva na izdato Uverenje RF za PIO o ukupnom iznosu duga, i kao takvo ga uvazava kao DOKAZ da je tuzeni RF za PIO PRIZNAO dug!
Nasem kolegi Maksimovicu je ova Presuda izvrsena dana 19. septembra 2017. godine, uplatom glavnice sa obracunatom zakonskom zateznom kamatom. Neka mu je SRECNO i BERICETNO, i sve pohvale Visem sudu u Pozarevcu!"

Moj komentar - objasnjenje:
Ove dve presude u vezi duga za 11,06 % nisu naravno obezbedile da kolega ostvari u potpunosti pravo na uskladjivanje za 11,06 %, vec za 6,57 %.
Dokaz: 2.833,259 bodova x 9,40 dinara = 26.632,63 dinara (isplacena penzija za januar 2008. g. sa izvrsenim redovnim uskladjivanjem za 4,21 %).
Presudom je kolegi za januar 2008. g. dosudjena naknada stete u iznosu od 1.749,94 dinara, a to je priblizno 6,57 % isplacene penzije za januar 2008. g.
Da mu je na januarsku penziju 2008. godine dosudjena naknada stete od 11,06 % to bi bio iznos od 2.945,57 dinara. Dakle, i ovde je od vanrednog uskladjivanja za 11,06 %, oduzeto redovno uskladjivanje za 4,21 %.
Mozete proveriti i dalje po mesecima, ali je tako, samo sto je to kroz tekst obrazlozenja vesto prikriveno. Nema posebnih razloga za pohvale sudijama i navedenim sudovima.
Uverenje RF PIO o pripadajucoj razlici penzije mora biti priznato kao dokaz priznanja duga, po pravu i pravdi, jer je to javna isprava i to je sudija – sud i uradio.
Dakle, presudom su priznati pripadajuci iznosi razlike penzije iz Uverenja RF PIO, a oni su obracunati: 6,57 % na vrednost boda 9,40. Pozdrav!

Komentar - objasnjenje kolege Dobrivoja:
Da, ja sam se nezgodno izrazio, da je kolega u "potpunosti" ostvario pravo.
Poenta Presude je, da je Visi sud u Pozarevcu odbio Zalbu RF za PIO zbog "zastarevanja" duga za 2008. i 2009. godinu, a mogao je i da prihvati Zalbu. Kolega Maksimovic i ja smo ISTOG DANA podneli tuzbe, ali, meni je Prvi osnovni sud ODBIO tuzbeni zahtev za 2008. i 2009. godinu, a njemu NIJE.
Ja u tome vidim korektnost postupanja oba suda u njegovom slucaju. Takodje, mnogo je primera gde sudije nisu uvazavale Uverenje o ukupnom iznosu duga kao dokaz da je tuzeni RF za PIO PRIZNAO dug, a ove sudije u oba suda su to uvazile!
Ostajem pri oceni KOREKTNOG postupanja oba suda.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (В. МАКСИМОВИЋ - ПРЕСУДЕ.pdf)В. МАКСИМОВИЋ - ПРЕСУДЕ.pdf 4533 kB