САОПШТЕЊЕ УСПВЛС

УДРУЖЕЊЕ СИНДИКАТА ПЕНЗИОНИСАНИХ
ВОЈНИХ ЛИЦА СРБИЈЕ
Ул. Дечанска 14, Београд
Тел. 064 2354113
Е-mail: uspvls.beograd@gmail.com
Број 105/17
28.09.2017. године

На седници одржаној 28.09.2017. године Председништво је донело следеће одлуке:

1. 26.10.2017. године на дан усвајања Закона о привременом уређивању начина исплате пензија и Закона о изменама Закона о ПИО, којима су смањене пензије веће од 25.000 динара и обустављено редовно усклађивање свих пензија у складу са порастом цена, организовати протест са циљем:
a. Упознавања Народне скупштине Р. Србије и јавности са незадовољством пензионера начином доношења и временски неограниченом применом наведених закона и достављање предлога да се именовани закони пониште.
b. Информисања јавности о незаконитим поступањима РФ ПИО у решавању о законитим правима војних пензионера.
c. Достављања захтева Високом савету судства и Врховном касационом суду да обезбеде законито поступање судова у решавању предмета војних пензионера,
d. Достављање захтева Управном суду да обезбеде спровођење својих пресуда.
e. Достављање предлога Влади Р. Србије да донесе Закључак о ванредном усклађивању војних пензија за 4,21% од 1.1.2018. године, рачунајући од 1.1.2008. године и тиме исправи неправду учињену Закључком којим су једино војне пензије ванредно усклађене за 6,57%, а све остале пензије за 11,06%.
f. Позивају се Фејзбук група Војни пензионери Србије и сва удружења војних пензионера да учествују у организацији и подршци протеста позивањем својих чланова на протест и учешћем у њему.
g. Позивају се војни пензионери да својим уплатама партиципирају у трошковима организовања протеста и јавне трибине.

2. 19.10.2017. године организовати јавну трибину “Заштита законских права војних пензионера” са циљевима:
h. Информисати војне пензионере о законским правима и начину њихове заштите.
i. Информисати јавност о проблемима војних пензионера у остваривању законских права.

3. Најављени протест Војног и Полицијског синдиката 07.10.2017. године, УСПВЛС подржава и позива све пензионере и остале грађане, синдикате и удружења грађана да својим присуством увећају број грађана који ће исказати незадовољство стањем и поставити захтеве за враћање државе грађанима.

Јован Тамбурић, председник

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Penzioneri ljuti ....jpg)Penzioneri ljuti ....jpg 370 kB
Download this file (Saopstenje USPVLS od 28.09.2017. g.pdf)Saopstenje USPVLS od 28.09.2017. g.pdf 157 kB