Жалба Дирекцији РФ ПИО на решење Филијале Ниш од 22.09.2017. г. у вези 4,21 посто - Душан Митровић

Поштовани!
Дана 25.09.2017. колега Душан је добио позитивно решење Дирекције РФ ПИО од 06.09.2017. г. којим се његова жалба за 4,21 % уважава и налаже Филијали Ниш да одлучи по његовом захтеву од 17.03.2017. г.
Само 2 дана касније (27.09.17. г.) Филијала Ниш му доставља негативно, одбијајуће решење за 4,21 % од 22.09.2017. г.

Претходних дана је саставио и 11.10.17. г. послао жалбу Дирекцији РФ ПИО на решење Филијале Ниш од 22.09.2017. г.

У прилогу објављујем наведено решење Филијале Ниш и жалбу колеге Душана на исто. Решење Дирекције РФ ПИО од 06.09.2017. г. сам на сајту објавио 26.09.17. г. у чланку под насловом “Rešenja Direkcije Fonda po žalbama kolege Dušana Mitrovića”.