ФИСКАЛНА КРЕТАЊА У 2017. И ПРЕПОРУКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ - ИЗВОД
Фискални савет - 29. септембар 2017. године

Пензије: потребно постепено враћање у уређен систем

Трошак фискалног прилагођавања (од 2015.) пао само на пензионере са изнадпросечним пензијама (преко 25.000 динара)

- Заштићени најсиромашнији, али нарушен однос између уплаћених доприноса и исплаћене пензије

У 2018. се стичу услови за постепено укидање ове мере

- Криза избегнута, постигнут одржив (трајни) фискални дефицит од око 0,5% БДП-а
- Могуће је повећање укупне масе пензија од 5% у 2018. години

Влада може да се определи за неку од следећих опција

1. Потпуно укидање привременог умањења (враћен однос уплаћених доприноса и пензија, али не би се повећале најниже пензије – социјално упитно)
2. Повећање свима 5% – остаје се још увек у режиму привремених мера (економски, а можда и правно, неосновано)
3. Повећање свима 2,5% и укидање половине привременог умањења – корак у смеру трајног уређења пензијског система, уз повећање најнижих пензија
Фискални савет као економски најбољи оцењује последњи приступ.

Ако се као полазиште узму пензије из 2014. године, дошло би до следећих промена:

- У првом сценарију – сви пензионери имали би номинално веће пензије у 2018. у односу на 2014. за 2,8%
- У другом сценарију – исподпросечне пензије биле би номинално веће за 8%, али би велики број пензионера (којима су 2015. умањене пензије) имали и у 2018. нижи номинални ниво пензија него 2014. (табела)
- У трећем сценарију – исподпросечне пензије биле би номинално повећане 5,5% у односу на 2014, а само пензионери са највећим примањима (око 8% од укупног броја пензионера) и даље би примали номинално мање него у 2014. години