Novi odgovor koji mi je dostavio mejlom Kontakt centar RF PIO u vezi mojih predstavki

Захтевао сам да Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање поступи у складу са добијеним налозима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Сектор за пензијско и инвалидско осигурање, односно да размотри изнете наводе у представкама које сам поднео том министарству 26.05.2017. године и Министарству државне управе и локалне самоуправе 08.08.2017. године, предузме мере из своје надлежности и о томе обавести у писаној форми мене и ово министарство, у што краћем року.

Novi odgovor koji mi je dostavio mejlom Kontakt centar RF PIO u vezi mojih predstavki glasi:
од: kontakt@pio.rs
коме: zlajaposavec@gmail.com
датум: 26. октобар 2017. 09:04
наслов: Predmet *111*178259-308423/2017
послато преко: pio.rs
“Poštovani,
Kao što smo Vas i obavestili, spisi Vašeg predmeta se nalaze u Upravnom sudu i dok se sudski postupak ne okonča, ne postoji mogućnost rešavanja niti donošenja odluka, po zahtevu ili žalbi stranke, u Fondu PIO (s obzirom da se svi spisi predmeta nalaze u postupku kod suda).
S poštovanjem, Kontakt centar RF PIO”

Претходно, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту ме 26.10.2017. г. у 08:15 мејлом обавестио:
“Поштовани,
Обавештавамо Вас да смо Ваше поновно обраћање проследили Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, са налогом да размотре изнете наводе, предузму мере из њихове надлежности и о томе обавесте Вас и ово министарство, у што краћем року.
С поштовањем,
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту”

Komentar:
U praksi to podrazumeva da ukoliko ste podneli tužbu Upravnom sudu protiv bilo kog akta RF PIO (rešenja, zakljucka i dr.), dok se sudski postupak ne okonča RF PIO (Filijale i Direkcija Fonda) ne postupa po drugim podnetim zahtevima ili žalbama na akta prvostepenog organa Fonda iako isti nemaju neposredne veze sa predmetom (ostvarivanjem određenog prava iz PIO) u kome ste pokrenuli upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu.
Obzirom da do donošenja odluke (presude, rešenja) od strane Upravnog suda najčešće prođe više od godinu dana, u tom periodu ste kao osiguranik ili korisnik prava na penziju od strane RF PIO automatski onemogućeni da ostvarujete određena druga prava iz PIO pred Fondom.
Time se neposredno krši Zakon o opštem upravnom postupku.