Извештај о трошковима трибине и протеста пензионера

УДРУЖЕЊЕ СИНДИКАТА ПЕНЗИОНИСАНИХ
ВОЈНИХ ЛИЦА СРБИЈЕ
Ул. Дечанска 14, Београд
Тел. 064 2354113
Е-mail: uspvls.beograd@gmail.com
Број 120/17
29.10.2017. године

Преглед трошкова трибине 19.10.2017. године и протеста пензионера 26.10.2017. године
(Редни број; Врста трошка; Износ у динарима; Примедба)

1. Копирање; Антика д.о.о; 16.10.2017. г; 3.300,00 дин.
2. Копирање; Антика д.о.о; 19.10.2017. г; 453,00 дин.
3. Снимање трибине и пренос на интернету; 19.10.2017. г; 3.000,00 дин; Преостало да се плати још 1.000,00 дин.
4. Гориво; 18.10.2017. г; 2.999,90 дин.
5. Копирања Антика д.о.о; 23.10.2017. г; 2.248,00 дин.
6. Озвучење, снимање протеста и постављање на јутјуб; 12.000,00 дин; ½ рачуна.
7. Копирање Антика д.о.о; 26.10.2017. г; 530,00 дин.

Укупно плаћено 24.530,90 динара, неплаћено 1.000,00 динара.
Укупно за протест уплаћено 23.191,16 динара, утрошено 25.530,90 динара, разлику од 2.339,74 динара је покрило УСПВЛС.

Јован Тамбурић, председник