O smešnoj i netačnoj priči da su penzije morale da se smanje – Božidar Todorović

Priča koju nam stalno priča Vlada R. Srbije kako su penzije morale da se smanje jer bi došlo do bankrota državnog budžeta je smešna i netačna. Radi se o planskom radu svake Vlade od 2000. g. do danas, da se penzije trajno umanje i da prosečna penzija bude ispod 50 % prosečne plate (zarade).

U tom pravcu su išle reforme penzionog sistema od 2002; 2003; 2005. i 2010. godine . To je konačno zapečaćeno izmenom Zakona o budžetskom sistemu iz 2010. godine, kada je određeno da izdavanja za penzije ne mogu biti veće od 11 % BDP (od BDP, a ne od iznosa budžeta). Kada je ta odluka donošena, nije se u zakon ugradila zaštitna odredba koja bi regulisala da prosečna penzija ne može biti manja od 60 % prosečne plate (ili neki drugi iznos – procenat plate). Da su moje tvrdnje tačne, pokazaću na primeru budžeta za 2017. godinu.

Nemam tačan podatak koliko se godišnje oduzme od penzionera umanjenjem penzija, pa koristim neke procene da je to oko 60 miliona (60.000.000) evra. Da je država htela tih 60 miliona evra je lako mogla da nadoknadi iz budžeta bez ikakvog povećanja budžeta, samo umanjivanjem nekih konta koja plaća iz budžeta.
Dotacije nevladinim organizacijama .................. 62.300.150 evra
Subvencije privatnim preduzećima .................. 126.721.833 evra
Dotacije međunarodnim organizacijama ............ 28.082.533 evra

Samo budžet Narodne skupštine je preko 25 miliona evra (plate, dodaci, putovanja, itd.) pa zato imaju i restoran u kome ručaju za cenu manju od kutija cigareta.
Predsednik Republike ima budžet od 2 miliona evra.

Vlada ima budžet veći od 85 miliona evra, koji se troši po sledećem:
KABINET PREDSEDNIKA VLADE ................................. 185.933
KABINET PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA SPOLjNIH POSLOVA ....................... 204.308
KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA .... 149.058
KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ... 283.850
KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA .............................................. 249.342
KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽENOG ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ..................................... 293.633
KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽENOG ZA DEMOGRAFIJU I POPULACIONU POLITIKU .......... 1.338.508
KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽENOG ZA REGIONALNI RAZVOJ I JAVNA PREDUZEĆA ........ 1.879.508
GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE ......................... 4.327.325
KANCELARIJA ZA SARADNJU S MEDIJIMA ................ 308.475
KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ............. 8.235.083
SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ...................... 170.658
SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ..................... 750.842
SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA VLADE R. SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ... 3.174.475
AVIO-SLUŽBA VLADE ............................................. 2.061.025
KANCELARIJA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST I ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA ......................... 307.058
KANCELARIJA ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM ........................................................... 314.792
KANCELARIJA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE ............................... 394.125
KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU ............. 47.582.117
KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ......... 3.372.392
KANCELARIJA ZA BORBU PROTIV DROGA ................ 151.842
KANCELARIJA ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ............... 303.742
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ....... 9.950.717
Svi iznosi su dati u evrima.

Prilažem Izvod iz budžeta po ostalim kontima i na prvi pogled je neverovatno da Vlada nije mogla da pronađe tih 60 miliona evra koje oduzima od penzionera. Toliku sumu daje nevladinom sektoru i ako ništa drugo, mogla je da učini da i nevladin sektor podnese teret sprečavanja bankrota bar da penzioneri i nevladin sektor učestvuju u tom spašavanju sa po 50 %.

Inače, najveće mućke sa budžetom se rade preko konta 423 i 424 (usluge po ugovoru i specijalizovane usluge), pa je u budžetu za 2017. godinu za ove dve stavke planirano preko 450 miliona evra. Masovno se koriste usluge za recenziju akata, za idejno rešenje projekta, za izradu sajtova i za razne druge redovne poslove koje bi trebalo da rade ljudi iz nadležnih ministarstava i gomile agencija i kancelarija, ali pošto su tu primljena nestručna stranačka lica, onda se mora pribeći korišćenju ugovora o uslugama. Na taj način građani duplo plaćaju nestručnu upravu: preko plata onih koji nisu stručni da rade i preko ugovora da neko drugi uradi njihov posao za koji primaju plate. To je je ujedno i generator korupcije jer se pare preko provizija i bakšiša slivaju u privatne džepove. Da su primenili formulu za umanjenje penzija preko 40.000 dinara, na gore navedene dve stavke (konta 423 i 424), odnosno da su ovu sumu od preko 450 miliona evra pomnožili sa 0,25 ne bi morali da umanjuju penzije, već bi mogli od tih para čak i da penzije povećaju. Ukupan iznos budžeta bi ostao isti.

Prilog: Izvod iz budžeta po ostalim kontima